آکاایران: کودک در 5 ماهگی اسم خود را می شناسد

آکاایران: مراحل اساسی و مهم رشد کودکان !

کودک در 5 ماهگی اسم خود را می شناسد

اختصاصی بیست ستون:  

هر کسی می داند که کودکان چه زمانی می توانند بنشینند ، چه زمانی می توانند راه بروند و حرف بزنند. اما مسائل مهم دیگری وجود دارد که باید بیشتر به آنها توجه داشته باشید. در زندگی کودکان مراحل مهم و بحرانی وجود دارد که دانستن برای شما جالب خواهد بود.

کودک از 2 تا 4 ماهگی قدرت بینایی خوبی دارد

تا قبل از آن کودک تان اجسام اطرافش را در دو بعد می بیند اما در 2 تا 4 ماهگی اطراف را در سه بعد می بیند. اکنون قشر مغز کودک به قدری رشد کرده که می تواند ورودی چشم هایش را ترکیب کند.

کودک از 4 تا 5 ماهگی برای اولین بار خنده واقعی می کند

نوزادان تازه متولد شده در 2 یا 3 ماهگی لبخند می زنند اما در سنین 4 تا 5 ماهگی لبخندش ممکن است به خنده تبدیل شود و به هیجانات و رخدادهای جالب بخندد. در واقع در این سن قشر مغز رشد سریعی دارد.

مراحل اساسی و مهم رشد کودکان ! -آکامراحل مهم رشد کودکان

کودک از 5 تا 8 ماهگی اسم خود را می شناسد

کودک در این سن نمی تواند حرف بزند اما اسم خود را می شناسد و اگر او را با اسمش صدا بزنید به شما نگاه می کند. لازم است او را برای ادامه انجام این کار تا سال های نوجوانی تشویق کنید.

کودک از 1 تا 2 سالگی از بازی کردن با بدنش لذت می برد

کودکان در این سن متوجه شده اند که بازی کردن با نقاط حساس بدن تا چه حد لذت بخش است. در این سن کودک حس شور و شوق زیادی دارد. البته هنوز به خاطر این که ناگهانی وارد اتاقش می شوید عصبانی نمی شود.

تربیت فرزندان

کودک از 4 تا 5 سالگی تاب بازی را یاد می گیرند

کوکان در فاصله این سن یاد می گیرند برای تاب بازی کردن باید به پاهایشان فشار بیاورند. در این سن با خیال راحت چای بنوشید و مطمئن باشید کودک تان می تواند تاب بازی کند.

کودک از 7 تا 8 سالگی دو نیمکره مغزش را به کار می گیرد

در این سن هر دو نیمکره مغز کودک به اندازه کافی رشد کرده است. کودک می تواند همزمان از هر دو نیمکره مغزش استفاده کند و بدن خودش را کنترل کند. در این سن کودک می تواند با دستی کاغذ نقاشی اش را بگیرد و با دست دیگر روی آن نقاشی بکشد.

کودک از 8 تا 9 سالگی فروتن می شوند

کودکان در این فاصله سنی تمایل دارند حریم خصوصی شان را حفظ کنند. حتی کودکانی که تا به حال برهنه بودن برایشان اهمیتی نداشته ممکن است به این خاطر سرخ شوند و بخواهند خودشان را بپوشانند.

.

منبع :