پدر و مادرها می توانند فاقد به کاربردن لفظ آزار جنسی، پنج نکته اساسی برای پیشگیری از آزار جنسی را به کودکان خود (۵ تا ۱۱ سال) آموزش بدهند.

پیشگیری از آزار جنسی به کودکان

آکاایران: آموزش پیشگیری از آزار جنسی به کودکان به زبان ساده

<>
پیشگیری از آزار جنسی کودکان

گفتگو درباره این ۵ مورد رو با کودکتان تکرار کنید و تنها به یک بار بسنده نکنید. یادآوری این نکات در گفتگوهای ساده روزمره بسیار مفیدند.

زمانی که کودک حاضر یا مایل به چنین گفتگویی نیست، اصرار نکنید و آن را به موقعیت مناسب دیگری موکول کنید.

این گفتگوها را در مکالمات و برنامه های روزمره یا حتی بازی ادغام کنید؛ دراین صورت چنین گفتکوهایی هم برای شما هم برای کودک، راحت تر و طبیعی تر خواهد بود.

هر چیزی که با لباس زیر (زیرپوش، شورت، زیرشلواری) پوشانده شود، عضو خصوصی است. هیچ کس حق ندارد به آنها دست بزند؛ هیچ کس حق ندارد که بخواهد آن را ببیند؛ هیچ کس حق ندارد درباره آن با شما حرف بزند. اگر چنین اتفاقی افتاد، کودک باید “نه” بگوید.

به او بگویید بدن کودک تنها متعلق به خودش است و اختیار بدنش فقط دست خودش است، نه هیچ کس دیگر.
به کودک یاد بدهید هنگام حمام، پدر و مادر و هنگام درمان، پزشک یا پرستار اجازه دارند به بدن او دست بزنند به شرط اینکه قبلا حتماً از کودک اجازه بگیرند. در غیر این صورت هیچ کس مجاز به چنین کاری نیست و کودک باید به هر کسی دراین باره نه بگوید و به فرد مورداعتمادش این موضوع را اطلاع دهد.

نه گفتن حق کودک است.

نه گفتن را به کودک یاد بدهید. باید به او یاد داد که این حق اوست و نباید از نه گفتن احساس خجالت یا ناراحتی کند. وقتی کودک نه گفتن را یاد بگیرد و آن را حق خود بداند، یاد می گیرد که اختیار بدن و احساساتش دست خودش است. به عنوان پدر و مادر، گاهی شما مجبور می شوید که برخلاف میل کودک رفتار کنید اما اگر کودک بتواند به اعضای خانواده نه بگوید، یاد می گیرد که به دیگران هم نه بگوید. به کودک آموزش دهید به هرکس بخواهد با بدن او کاری کند، نه بگوید و اصرار یا تطمیع یا هر روش دیگری نباید نه را عوض کند.

رازهای بد نباید راز بمانند.

کودک باید یاد بگیرد درباره رازهایی که او را نارحت می کنند، حرف بزند. به کودک باید یاد داد که بین راز خوب و بد تفاوت وجود دارد. رازهای خوب (مثلا خرید پنهانی هدیه) را می توان مخفی نگه داشت اما رازهای بد را باید به فرد مورداعتماد گفت. برای اینکه کودک بتواند چنین کند، باید اعتماد به نفس داشته باشد و این با زندگی در آسایش و امنیت حاصل می شود. بزرگترین ابزار کودک آزار مخفی کاری است: “این رازی بین من و تو است”. کودک باید بداند هر رازی که ناراحتش می کند یا برخلاف میلش است، نباید راز باقی بماند.

 کمک بخواه؛ همیشه کسی هست که کمک کند.

اگر کودک احساس غم، نگرانی یا ترس می کند، می تواند با بزرگسالی که به او اعتماد دارد این را در میان بگذارد. به کودک اطمینان خاطر بدهید که این احساسات منفی تقصیر او نیستند و بیان آنها هم برایش دردسرساز نخواهد بود. مطرح کردن این ترس ها و نگرانی ها الزاما نباید فقط با پدر و مادر باشند، ممکن است این موضوعات با خواهر و برادر، دوست خانوادگی، معلم یا پزشک و روان شناس مطرح شوند.

سلامت دات لایف راهنمای زندگی سالم

.

منبع : سلامت دات لایف