<>
آکاایران: بهبود کیفیت رژیم غذایی نوجوانان با میان وعده های پروتئینی

نتایج مطالعه ای در دانشگاه Missouri-Columbia نشان داد که خوردن میان وعده عصر به ویژه از نوع پروتئین سویا، می تواند ناپرهیزی در باقیمانده ساعات روز را در نوجوانان کاهش دهد.

مطالعات پیشین نشان داده بودند که خوردن میان وعده پروتئینی موجب بهبود کنترل اشتها در بالغین برای وعده شام می شود،اما در مورد نوجوانان این موضوع مشخص نشده بود.

به بیان نویسنده مسئول این مقاله Heather J ، پروفسور تغذیه و فیزیولوژی ورزشی؛ “نتایج مطالعه ما نشان داد که میان وعده پروتئینی عصر به افزایش کیفیت رژیم غذایی نوجوانان و همچنین کنترل اشتهای آن ها کمک می کند.” وی در ادامه افزود: ” وقتی نوجوانان یک میان وعده حاوی مقادیر زیاد پروتئین در زمان عصر می خورند، ناپرهیزی هایشان و نیز اشتهای شان به غذای شب کاهش می یابد و افزون بر این تمایل آنها به غذاهای پر شکر و پر چربی، کمتر می شود.  این موضوع برای والدینی که نمی خواهند نوجوانان شان افزایش وزن دارا باشند، اهمیت زیادی دارد.

محقین در این مطالعه نوجوانان سن ۱۳ تا ۱۹ سال را به دو گروه فاقد اضافه وزن و گروه با اضافه وزن تقسیم کردند. هدف اصلی محققین این بود که نحوه اثر میان وعده پروتئینی عصر را بر انتخاب غذایی نوجوانان در ادامه روز، ارزیابی کنند. علاوه بر این آن ها اثر حذف میان وعده را نیز ارزیابی کردند. محققین نحوه اثر میان وعده پروتئینی عصر را بر خلق و خوی نوجوانان نیز ارزیابی کردند.

محققین بر اساس یافته های مطالعه پیشنهاد کردند که خوردن یک میان وعده پروتئین گیاهی (مانند اسنک های تهیه شده از سویا) در زمان عصر، سبب کنترل اشتهای نوجوانان در باقی مانده ساعات روز می شود و میزان غذای مصرفی آنها را در وعده شام کاهش می دهد، در حالی که عدم مصرف میان وعده سبب اشتهای بالای نوجوانان به وعده شام می شود. بر اسا نتایج این مطالعه، مصرف میان وعده اثری بر خلق و خوی نوجوانان ندارد و سبب کاهش استرس آنها، نمی شود. مقاله مرتبط با این مطالعه در سال ۲۰۱۵ و در Journal of Nutrition منتشر شد.

سلامت دات لایف راهنمای زندگی سالم

.

منبع : سلامت دات لایف