آکاایران: ارتقای تکامل اجتماعی احساسی نوزاد دوماهه

این فعالیت ها، یک روش خوب برای ارتقای تکامل اجتماعی- احساسی نوزاد 2 ماهه تان است.

بخش خانواده ایرانی تبیان

اشیا نوین و ایمنی جهت کشف کردن به کودک خود نشان دهید اشیای ساده ای چون فنجان های پلاستیکی و قاشق های چوبی برای او تازگی دارند.

اگر کودک تان گریه می کند،علتش را پیدا کنید او با گریه اش می خواهد چیزی را به شما بفهماند. وقتی شما پاسخگوی خواسته او هستید، یاد می گیرد که به شما اعتماد کند و بداند همیشه در کنارش هستید.

هنگامی که کودک خود را به پشت خوابانده اید، دستمال کاغذی بردارید، بالای سرش تکان دهید تا ببیند. همچنین می توانید دستمال ها را به پرواز در آورید، شناور کنید و قسمت هایی از بدن کودک خود را غلغلک دهید توجه کنید کودک تان چگونه عکس العمل نشان می دهد، اگر نق نق کرده، ادامه ندهید.

برای کودک خود شعرهایی که از کودکی به یاد دارید بخوانید هنگامی که کودک خود را در آغوش گرفته اید به آرامی او را حرکت دهید.

با کودک خود درباره چیزهایی که انجام می دهد، می بیند، می شنود و احساس می کند صحبت کنید من در حال عوض کردن پوشک تو هستم تو خشک و تمیز خواهی شد، من عاشقتم.

پشت سر کودک خود طوری بایستید که او شما را نبیند، به آرامی نام او را صدا بزنید، نگاه  کنید چه می کند. آیا برای لحظه ای بی حرکت می ماند؟ سعی می کند سرش را به سمت صدای شما برگرداند؟ او را بلند کنید و بگویید من اینجام.

اشیا جذابی در کنار تختش بگذارید تا ببیند آن ها را دور از دسترس قرار دهید تصاویر ساده ای از مجلات بر روی دیوار بچسبانید.

.

منبع :