آکاایران:  

کودکمان را تنبیه کنیم یا نکینم ؟ این سوال همیشه برای والدین پیش می آید ذر ادامه فواید و مضرات تنبیه کردن کودک بیان شده است .

بعضی از والدین معتقدند که نیاز است کودکان را تنبیه کرد تا قانونمند شوند . حال اگر شما روزهای کودکی خود را به یاد بیاورید، حتماً خاطرات آن روزهایی را که تنبیه شده اید در ذهن خود مرور می نمائید. چه احساسی داشتید؟ ‌تنبیه می‌تواند به احساس کینه و نفرت، انتقام جوئی، نافرمانی و گردنکشی، ‌احساس تقصیر دائم، بی ارزشی و نفرت از خود منجر شود. تنبیه نه تنها مؤثر واقع نمی‌شود و موجب سردرگمی کودک می‌شود، بلکه ذهن طفل به جای تأسف از انجام کار ناشایست و تفکر درباره چگونگی اصلاح اوضاع، سرشار از افکار انتقام جویانه خواهد شد .

 به جای تنبیه کردن چه کاری می توان انجام داد ؟

1. راه مفید بودن را به او تذکر دهید. به عنوان مثال به او بگویید اگر در میهمانی پسر خوبی باشی مرا خوشحال می کنی.

2. فاقد حمله به شخصیت کودک، ناراحتی خود را نشان دهید. به عنوان مثال : از این کار خوشم نمی‌آید، ‌دویدن بچه ها در اتاق باعث ایجاد مزاحمت برای همسایه ها می‌شود. 

3. انتظارات خود را واضح بیان کرده و احساسات خود را بگوئید. به عنوان مثال : انتظار دارم وقتی میهمانی رفتیم، ‌در اتاق ندوی، چون من عصبانی می‌شوم.

4. چگونگی اصلاح امور را به کودک نشان داده و حتما به کودک حق انتخاب دهید . به عنوان مثال : حالا می‌توانی چند دقیقه کنار من بنشینی و با من میوه بخوری و یا می توانی با دوستت به حیاط بروید و آنجا بدوید.

5. حالا زمان آن است که ما برای کار نادرست کودک یک محدودیتی قرار دهیم . به عنوان مثال : اگر آرام نباشی به خانه بر می گردیم .

6. بگذارید کودک عواقب کار خود را تجربه کند. به عنوان مثال : اگر دفعه قبل در میهمانی اذیت کرده بود به او می گوییم امروز به خانه مادربزرگ نمی‌رویم چون دیروز در میهمانی مرا عصبانی کردی. ممکن است کودک بگوید ببخشید، دیگر تکرار نمی‌شود، ‌پاسخ باید این باشد، متاسفم، امروز نمی‌رویم، وقت های زیاد دیگری برای بیرون رفتن هست، ولی امروز نه نمیرویم .

منبع : سیمرغ

.

منبع : banookade.ir