آکاایران:  

چگونه عادت خواب کودک را تنظیم کنیم - آکاچگونه عادت خواب کودک را تنظیم کنیم - آکا

تصمیم بگیرید که فرزندتان باید چه موقع به تخت خواب خود برود. این، در ساختن اساس عادت او تاثیرگذار است.

 

 

چگونه عادت خواب کودک را تنظیم کنیم - آکاچگونه عادت خواب کودک را تنظیم کنیم - آکا
قبل از اینکه کودکتان به تخت خواب برود، به منظور آماده کردن او برای خوابیدن، در او آرامش ایجاد کنید. این که باید چه کاری کنید، به شما وابسته است. اینجا چند پیشنهاد وجود دارد: برایش قصه بگویید، با او آواز بخوانید، او را در آغوش بگیرید و ببوسید و به آرامی سرش را نوازش کنید.

 

چگونه عادت خواب کودک را تنظیم کنیم - آکاچگونه عادت خواب کودک را تنظیم کنیم - آکا

پیش از خوابیدن هر آنچه که نیاز دارد تامین کنید. اسباب بازی مورد علاقه اش را کنارش قرار دهید، لباس خواب مناسبی تنش کنید و اطمینان یابید که تشنه یا گرسنه نباشد.

 

به یاد داشته باشد که کودکان با یکدیگر متفاوتند. ممکن است ساعت ها طول بکشد تا آن ها را بخوابانید، یا اینکه ممکن است در عرض چند دقیقه خوابشان ببرد. هرگز تسلیم نشوید!

منبع : پی ها

.

منبع : charekar.com