آکاایران: در حال حاضر بسیاری از والدین احساس نگرانی می کنند و اعتقاد دارند این کارتون ها، کودکان را موجوداتی خشن، فریبکار و متمرد بار می آورند. ولی آیا واقعا کارتون های خشن مضر هستند؟ جواب مثبت است. درست است که در همه کارتون ها و انیمیشن های ساخته شده برای کودکان سرانجام شخصیت های مثبت به پیروزی دست می یابند اما غالبا این موفقیت و پیروزی، با اعمال خشونت ممکن می شود و از آنجا که طبق سخن پیشین کودکان با شخصیت های داستان ها و کارتون ها همزاد پنداری می کنند و در روزمره و بازی هایشان در جلد نقش های برگرفته از تماشای برنامه ها می روند و به نگاهی دیگر با آنها زندگی می کنند، لذا انتخاب محتوای این گونه برنامه ها از اهمیت بسزایی برخوردار است.
آنچه مسلم است نمی ­توان جنبه های مثبت و فواید تماشای این فیلم ها را برای کودکان کتمان کرد، فوایدی همچون آشنایی با جامعه و زندگی در غالبی کوچک تر، پرورش قوه تخیل، پرورش رفتارهای مطلوب مانند ایثارگری، مهربانی و عطوفت، همیاری و کمک و...
 
 
 
اما با این وجود و به طور کلی استفاده بیش از حد، نامناسب و فاقد کنترل از تمامی کارتون ها عوارضی نیز برای کودکان دارد که ضروری است به آن توجه شود؛
عدم کنترل والدین بر آموزه هایی که به ذهن کودک وارد می ­شود.
تحلیل رفتن زمان ارتباط کودکان با والدین، دوستان و آشنایان.­
انتزاعی شدن دنیای مطلوب آنها
فاصله گرفتن شان از دنیای واقعی هر چند نا مطلوب
تقویت رفتارهای پرخاش گرانه به خصوص در مورد فیلم هایی که صحنه های پر خشونتی دارند.
کاهش موفقیت­ های تحصیلی.
کاهش زمان آموزش در حوزه های مختلف
 
روزنامه ایران
.

منبع : tabnakbato.ir