آکاایران:  

در ادامه روش هایی برای  آرام کردن بچه های نق نقو آورده شده است .

 آیا می دانید لحن صدایی که ما (چه بزرگسال و چه کودک) به کار می بریم پس از مدتی، برایمان عادت می شود. این عادت، نه فقط در صدای ما بلکه در نحوه زندگی و رفتار ما نیز اثر خود را می گذارد.

نق نق کردن، معمولا برای اظهار شکایت و جلب توجه شروع می شود و اگر به نق نق های کودکان بی اعتنا باشیم فردی غرغرو و همیشه شاکی را تحویل جامعه خواهیم داد.


پس بهت است اولین کاری که انجام میدهیم به دنبال علت باشیم و سپس کارهای زیر را انجام دهیم :

1.  وقتی کودک شروع به نق زدن می کند، مستقیم در چشم های او نگاه کرده و از او بخواهید که ساکت شود. صدایتان را بلند نکنید و سعی کنید آهسته با او صحبت کنید .

2. به او یاد دهید که برای جلب توجه بیشتر می تواند آرام، اما با لحن قوی و محکم تر صحبت کند. می توانید برای او مثال های گوناگون بیاورید تا کودک منظور شما را به خوبی متوجه شود.

3. قاطعانه روی حرف خود بمانید. هر وقت او شروع به نق نق کرد به او بگویید:"درست صحبت کن." به کار بردن این عبارت مهم است، زیرا متوجه می شود که نق نق کردن برای او یا هر کس دیگری صحیح نیست. مطمئن باشید که اگر قاطعیت بیشتری نشان دهید، فرزندتان هم خواسته شما را درک می کند و دست از نق نق بر می دارد.

 البته یادتان باشد به کودکان  خاطرنشان کنید که حتی اگر به خوبی یک سخنران هم صحبت کنند، نباید انتظار دارا باشند که همیشه پاسخ مثبتی دریافت کنند .

منبع : بیتوته

.

منبع : banookade.ir