آکاایران: رابطه عجیب تماشای تلویزیون و رایانه با میزان تراکم استخوان

یافته های نوین نشان می دهد رشد استخوان ها از بدو تولد آغاز شده و در نوجوانی ادامه پیدا کرده و به بیشترین سطح تراکم در ابتدای بزرگسالی می رسد. در کنار مساله تغذیه مناسب، ورزش و تحرک جسمی نیز تاثیر بسیاری بر روند رشد استخوان ها دارد و در مقابل بی تحرکی کودکان تاثیر نامطلوبی در رشد نامناسب استخوان های آن ها دارد.

در این بررسی روی ۴۶۳ دختر و ۴۸۴  پسر ۱۵ تا ۱۸ سال در نروژ میزان تراکم استخوانی در ناحیه لگن آن ها با استفاده از روش «DXA» سنجیده شد و همچنین از طریق مصاحبه و پرسشنامه در خصوص زمان اختصاص داده شده به تماشای تلویزیون و رایانه و از مدت زمان انجام فعالیت های جسمی، اطلاعاتی درباره این کودکان جمع آوری شد.

به نقل از «نیو ایج»، یافته ها نشان داد هر چقدر استفاده از رایانه و تلویزیون در کودک به خصوص پسران بیشتر باشد، تراکم استخوان آن ها کمتر است.

گردآوری و تنظیم: گروه ۷ گنج

www.7ganj.ir

.

منبع : 7ganj.org