آکاایران: با کودک بد رفتار خود چگونه برخورد کنم؟


با توجه به جدول تربیتی سه سئوال از خود بپرسید :

 • این رفتار جزو کدام دسته از رفتار هاست؟
 • برای رسیدن به چه هدفی چنین رفتاری می کند ؟
 • من باید چه تکنیکی را بکار ببرم ؟

بعد از اینکه جواب سوالات بالا را پیدا کردید حال به موارد زیر دقت کنید:

 • از میان برداشتن وسوسه ها : اشیاء شکستنی را از دسترس کودکان دور نگه داریم ، روی پریزهای برق را حفاظ بگذاریم
 • پرت کردن حواس کودک : این امر در کودکان کم سال تر بسیار موثر است
 • علامت دادن ( ا- کلامی ۲- غیر کلامی ) اشارات کلامی را با فاعل من شروع کنیم . اشارات غیر کلامی مانند اشاره دست ، گذاشتن انگشت بر لب به نشانه سکوت و…
 • یاد آور شدن : کودکان موجودات فراموشکاری هستند اغلب اوقات فقط با یاد آوری می توان رفتار کودک را تغییر داد.
 • گوشزد کردن : با استفاده از اخطار دادن مثلا: اگر یک بار دیگر این کار را بکنی …
 • نادیده گرفتن :با نادیده گرفتن مسائل جزیی و بی اهمیت انرژیمان را برای کارهای مهمتر حفظ کنیم .
 • تحسین کردن : تغییرات مثبت در کودکانتان را تشویق کنید هر چند آن تغییر جزیی باشد
 • جبران خسارت : کودکی که شیرش را به زمین می ریزد او را وادار به تمیز کردن کنیم
 • خویشتن داری و آرامش : کودک را به اتاق خودش بفرستیم تا آرامش پیدا کند البته این فرستادن به اتاق تنبیهی نباشد .
 • محدودیت : اگر کودک از امتیاز خود سوء استفاده کرده امتیازی را که به او داده شده محدود و یا کم کرد.
 • تامل و تعمق: از کودک بخواهیم فکر کند چه کاری می توانسته انجام دهد که این اتفاق نیفتد .

به جای طرح شکایت خواسته را مطرح کنیم

روش حل مسئله : این مهارت می تواند در برخورد با مسائل نظم آموزی بسیاری از مشکلات ما را بر طرف نماید .

به کمک این روش اول باید مسئله را بیان کنیم و از خود بپرسیم اصولا مسئله چیست . سپس تا حد امکان راه حل های مختلف را پیدا کنیم . در این مرحله به خوب و بد بودن راه حل ها کاری نداریم گاهی حتی یک ایده بد می تواند منجر به یک ایده خوب شود . سپس راه حل ها را بررسی می کنیم و یکی از آنها را بر اساس اینکه کدامیک بهتر است انتخاب می کنیم و اجرای آنرا در دستور کار خود قرار می دهیم اگر راه حل انتخابی به ما پاسخ درست داد که مشکل ما برطرف شده اگر نه بقیه ایده ها را بررسی می کنیم و آنها را اجرا مینماییم.

گردآوری:ذ گروه هفت گنج

.

منبع : 7ganj.org