آکاایران: روش کاهش استرس کودکان (2)

آکاایران: محکم کردن بچه ها ازطریق توسعه مهارت های اجتماعی و احساسی آنها ایجاد می شود. این ها همان مهارت هایی هستند که به بچه ها کمک می کنند تا بتوانند با استرس مقابله کند. بنابراین محکم کردن بچه ها واقعا به کنارآمدن آنها با استرس کمک می کند. درحالیکه آموزش مهارت های اجتماعی و احساسی نظیر فهم و مدیریت احساسات، روابط بچه ها با دوستان و اتخاذ تصمیمات خوب، می تواند در شیوه مقابله با استرس هایی که بچه ها در دنیای واقعی خود با آنها روبرو می شوند، مقید واقع شوند. مدارس اقدامات آموزشی زیادی در زمینه اجتماعی و احساسی دارند که از طریق آنها این مهارت ها را به بچه ها آموزش داده  و با آنها تکرار و تمرین می کنند.

با چنین روشی، آنها می توانند مهارتهای عملی را برای استفاده در دنیای واقعی یاد بگیرند. دراین فرایند همچنین عدم غفلت از مهارت های پایه ای نظیر کمک کردن به خوابیدن بچه ها و غذا خوردن آنها، از آنجا که رابطه آنها با استرس را می دانیم، اهمیت زیادی دارد. کادر مدارس و والدین می توانند نقش مهمی در شکل گیری و شیوه مقابله بچه ها در زمان های استرس زا دارا باشند. بچه ها از والدین خود چیزهایی یاد می گیرند. برای همین مهم است که والدین متوجه شیوه مقابله کردن خود با شرایط استرس زا و مهارت هایی که برای حل چالش ها استفاده می کنند، باشند. آنها همچنین می توانند نقش مهمی در حمایت از بچه ها در زمان استرس دارا باشند. می توانند با آسان تر کردن مراحل حل مشکل برای بیرون آمدن از آن شرایط به شکلی مثبت و موثر کمک کنند. با گذشت زمان این مهارت ها می توانند ازطریق خود بچه ها توسعه یابند و آنها می توانند با استقلال بیشتری مشکلات خود را حل کنند. حرف زدن در مورد اتفاق هایی که افتاده هم می تواند به تقویت یادگیری کمک کند و به بچه یادآوری کند که شرایط حتی وقتی کمی با استرس همراه می شوند، می توانند به حالت عادی و مناسب باز گردند.

گردآوری : فراناز

.

منبع : faranaz.com