آکاایران: چگونه می توان عادت کتاب خواندن را در کودکان ایجاد و به تداوم آن کمک کرد؟

بسیاری از والدین در دوران کودکی برای بچه های خود کتاب می خوانند یا قصه تعریف می کنند، اما به تدریج که بچه ها بزرگ تر می شوند و پس از اینکه خودشان قادر به خواندن می شوند، این روش دانش آموختن از یک ضرورت به سرگرمی تبدیل و با گذشت زمان با سایر روش های سرگرمی جایگزین می شود.

عادات انسان از کودکی شکل می گیرند و والدین نقش مهمی در شکل گیری این عادت ها دارند، پس اگر می خواهیم کودکانمان کتاب بخوانند باید خودمان الگو های مناسبی در این زمینه باشیم.

مطالعه خانوادگی یکی از روش هایی است که می تواند کتاب خواندن را به یک عادت مفید و حتی وسیله ای برای ایجاد یک ارتباط موثر تبدیل کند. این برنامه می تواند شب ها با خواندن کتابی که مربوط به کودکان است، شروع شود؛ به این ترتیب که اعضای خانواده به نوبت بخشی از کتاب را برای کودک بخوانند.

این کار برای کودکانی که ترس از خواندن و مشکلاتی در روخوانی دارند نیز بسیار سودمند است زیرا باعث می شود خواندن را به شیوه ای حمایت آمیز تجربه و فایده داشتن سواد و خواندن کتاب را درک کنند.

خانواده ها می توانندکار را با خواندن کتاب هایی که برای خودشان نیز خاطره انگیزه است، شروع کنند.

چگونه می توان عادت کتاب خواندن را در کودکان ایجاد و به تداوم آن کمک کرد؟ چگونه می توان عادت کتاب خواندن را در کودکان ایجاد و به تداوم آن کمک کرد؟

این کار علاوه بر ایجاد ارتباط عاطفی بین والدین و کودکان، انتقال ارزش های اخلاقی را نیز ممکن می کند زیرا کودک با روش زندگی در گذشته ای نه چندان دور آشنا می شود و برخی از نصایحی که در سایر اوقات بیهوده هستند در قالب داستان و از زبان نویسنده که فردی خارج از ارتباط والدین و کودکان است، بیان می شود و بچه ها خودشان مطلب خوانده شده را پردازش می کنند. البته باید توجه داشت حین انجام چنین فعالیتی نباید شروع به نصیحت و پند و اندرز دادن کنیم.

یادمان باشد از طریق همین عادت کتابخوانی و تهیه کتاب های مرتبط با مهارت زندگی می توان بسیاری از مشکلات تربیتی و طبیعی رشد کودک را به موقع تشخیص داد، شناخت و درمان کرد.

چگونه می توان عادت کتاب خواندن را در کودکان ایجاد و به تداوم آن کمک کرد؟ چگونه می توان عادت کتاب خواندن را در کودکان ایجاد و به تداوم آن کمک کرد؟

از دیگر فعالیت هایی که می تواند اهمیت کتابخوانی را به کودکان نشان دهد، تعیین سهمی است برای خرید کتاب در خرید های ماهانه یا عضویت والدین همراه با بچه ها در کتابخانه.

والدین می توانند خودشان از تکنولوژی برای خواندن و آموختن استفاده کنند و سپس از کودکشان بخواهند ۱۰ دقیقه از تبلت برای خواندن داستان شکل گیری یک ضرب المثل استفاده کند و از او بخواهند روش زندگی کُند را به جای فست(سریع) تجربه کند تا بتواند مفهوم واقعی شعر من یار مهربانم را درک کند.

اهدای کتاب به عنوان هدیه می تواند جایگاه کتاب را بین خانواده ها بالا ببرد. داشتن کتابخانه ای در منزل و مراقبت از کتاب ها و تشویق کتابخوانی بین خانواده ها با گذاشتن مسابقات کتابخوانی بین آنها می تواند این فعالیت جالب را پر هیجان کند.

چگونه می توان عادت کتاب خواندن را در کودکان ایجاد و به تداوم آن کمک کرد؟ چگونه می توان عادت کتاب خواندن را در کودکان ایجاد و به تداوم آن کمک کرد؟

.

منبع : https:portal-rangi.com