آکاایران: فرزند چندم خانواده هستید؟!

شخصیت چیست؟

شخصیت یعنی ، مجموعه ای از رفتار وشیوه های تفکر شخص در زندگی روزمره که با ویژگی های بی همتا بودن ، ثبات (پایداری) و قابلیت پیش بینی» مشخص می شود. از این تعریف چندین نکته قابل استنباط است.

بی همتایی و تفاوت : شخصیت یک فرد بی همتاست و در عین بعضی مشابهت ها ، هیچ دو شخصیت یکسان و همسان موجود نیست.

ثبات داشتن (پایداری) : اگر چه افراد در شرایط و محیطهای گوناگون در ظاهر رفتار متضاد و مختلفی دارند، ولی در طول زمان (مثلا چندین دهه) رفتار و واکنش و همچنین شیوه تفکر آنها دارای یک در ثبات نسبی دائمی است.

قابلیت پیش بینی : با توجه کردن و مطالعه رفتار و نوع تفکر اشخاص می توان سبک رفتاری و تفکری افراد را با احتمال زیاد پیش بینی کرد. قابلیت پیش بینی رفتار با «ثبات در رفتار» رابطه متقابل دارد.

آکاایران: فرزند چندم خانواده هستید؟!

شخصیت شناسی از روی اینکه فرزند چندم هستید

این ایده که موقعیت ما در خانواده می تواند بر رشد شخصیت ما اثرگذار باشد، اولین بار توسط آلفرد آدلر، روانشناس هم عصر زیگموند فروید، مطرح شد. نظریه او به طور کلی می گوید که فرزندان اول در مرکز توجه خانواده، فرزندان آخر نازپرورده، و فرزندان وسط تحت فشار رشد می کنند.

درحالی که ترتیب تولد زمینه پر چالشی را برای تحقیق و بررسی فراهم می کند، مطالعات بسیاری نیز به اثرات عمیق آن بر زندگی ما متمرکز هستند.

عملکرد اجتماعی

آیا ترتیب تولد می تواند بر میزان حساسیت ما نسبت به نیازهای اطرافیانمان اثرگذار باشد؟ یک جریان فکری، فرزندان وسط را در مقایسه با فرزندان بزرگتر و کوچکتر خانواده، «اجتماعی تر» ارزیابی می کند.

یک دیدگاه فرگشتی (تکاملی) معتقد است که والدین، سرمایه گذاری بیشتری بر روی فرزندان اول (از آن جهت که زمانی طولانی را پشت سر گذاشته و به سن بلوغِ باروری نزدیک شده اند) و فرزندان آخر ( از آنجا که سن والدین بالاتر رفته و فرزند آخر رقبای جوان چندانی در کنار خود نمی بیند) انجام می دهند.
همین باعث می شود فرزندان وسط خانواده، که ظاهرا دریافت کمتری از والدینشان داشته اند، مایل به توسعه روابط با افراد بیرون از خانواده بوده و کمتر بر خانواده متمرکز باقی بمانند. تحقیقات نشان می دهند فرزندان وسط نمرات بالاتری در صفات شخصیتی مانند برونگرایی و وفق پذیری، که ارتباط با غیر خویشاوندان را تسهیل می کند، کسب کرده اند.

فرزند چندم خانواده هستید؟! فرزند چندم خانواده هستید؟!

سلامت

آیا ترتیب تولد با سلامت در ارتباط است؟ بله. ترتیب تولد نقش مهم و پیچیده ای در این خصوص ایفا می کند. تحقیقاتی در نروژ انجام شده و به بررسی میزان اثر گذاری ترتیب تولد بر سلامت و رفتارهای مرتبط با سلامت پرداخته است. نتیجه نشان می دهد که فرزندان وسط، فشارخون، تری گلیسیرید و شاخص توده بدنی کمتری، نسبت به فرزندان اول دارند.

با این حال فرزندان اول سلامت جسمی و روانی بیشتری را درباره خود گزارش کرده و در کل خود را شادتر نشان داده اند. این مسئله می تواند توضیحی بر میزان خودکشی پایین در فرزندان اول باشد .آنها همچنین گرایش کمتری به مصرف دخانیات نشان داده اند.
این یافته ها نتیجه مطالعات قبلی را، که رفتارهای سلامت مدار ضعیفی را در فرزندان آخر خانواده نشان داده، همراهی می کنند. نتیجه می تواند توضیح میزان مرگ و میر بالاتر در میان فرزندان آخر را آسان تر کند.
چه چیزی می تواند این یافته ها را توجیه کند؟ محققان ادعا می کنند که فرزندان اول سرمایه گذاری بیشتری بر روی ارتباط با مادر انجام می دهند. همچنین معتقدند که تاثیرات ترتیب تولد می تواند ریشه های زیستی نیز داشته باشد. فرایندهای دوران جنینی و تغییرات سیستم ایمنی بدن مادر که با تعداد زایمان ها مرتبط است، تفاوت های بسیاری را در ارتباط با سلامت، هم در دوران جنینی و هم برای نوزاد تازه متولد شده ایجاد می کند.

درآمد

آیا ترتیب تولد می تواند بر میزان درآمد شخص در آینده اثرگذار باشد؟ مطالعات انجام شده، در نهایت تعجب به ما نشان می دهند که می تواند. بررسی داده های جمع آوری شده از مردان متولد سال های ۱۹۳۵ تا ۱۹۵۶ در یازده کشور اروپایی، میزان درآمد فرزندان اول را در مقایسه با فرزندان آخر، ۱۳/۷ درصد بالاتر نشان داد. ولی این مطالعات پیچیدگی هایی نیز نشان داده اند: این تفاوت موقتی است و تا ۱۰ سال پس از ورود به بازار کار از بین می رود.

درحالی که فرزندان اول بیشتر مایلند در مشاغل بهتر و سطح بالاتر آغاز به کار کنند، فرزندان آخر این شکاف را با تغییر شغل زودتر و بیشتر، و در نتیجه پیدا کردن مشاغلی با درآمد بالا جبران می کنند. به علاوه فرزندان آخر در مقایسه با اولی ها ریسک پذیرتر هستند و در نتیجه در زندگی حرفه ای شان فرصت های شغلی بیشتری را تجربه می کنند.

پورتال رنگی _ فرزند چندم خانواده هستید؟!

.

منبع : https:portal-rangi.com