آکاایران: در سنین کودکی نباید در مورد ترس با بچه ها صحبت شود، مثلا مدام به بچه بگویند: «این حیوان که ترس ندارد… تاریکی که ترس ندارد…»

آکاایران: با ترس بچه ها چه کنیم؟

بهتر است والدین با کودک احساس همدلی کنند و از تجربیات داشته و نداشته شان بگویند. مثلا به او بگویند: «من هم یک مدت مثل تو از تاریکی یا تنهایی می ترسیدم.» و به کودک این احساس را بدهند که در تجربه ترس تنها خودش حضور ندارد و پدر و مادرش هم این تجربه را داشته اند.

این همدلی خیلی کمک کننده است. همچنین وقتی سن بچه کم است، پرت کردن حواسش در   در کنترل ترس به او کمک می کند.

با ترس بچه  ها چه کنیم؟ با ترس بچه  ها چه کنیم؟

اگر بچه ای ترس از تاریکی یا تنهایی دستشویی رفتن دارد، مادر می تواند یک شعر کودکانه برایش بخواند و با همراهی کودک به دستشویی بروند یا اگر کودک از آسانسور می ترسد، زمانی که سوار آسانسور می شوند، با مادر شروع به شمردن طبقات کنند.

برخی کودکان هم ترس از تاریکی دارند. در این شرایط والدین می توانند با کودک در نورهای مختلف بازی کنند. قایم موشک بازی کردن به کنترل ترس بچه ها کمک می کند.

با ترس بچه  ها چه کنیم؟ با ترس بچه  ها چه کنیم؟

.

منبع : https:portal-rangi.com