آکاایران: یکی از مهمترینِ چالشها، تعامل اخلاقی کودک با حیوان و طبیعت است. حال که به نوروز نزدیک می شویم و با کودکانمان به دامن طبیعت می رویم، بهتر است بزرگترها روشهایی را که احتمال عدم آسیب رساندن کودک به طبیعت وحیوانات است را یادبگیرند. چه بسا آنان گاهی در طبیعت آزاری نمی دانند چه باید کرد؟

امروزه فضاهای آپارتمانی شیوه­ی غالب زندگی بخصوص در شهرهای بزرگ محسوب می شود؛ این شرایط، تعامل افراد و به ویژه کودکان را با طبیعت و حیوانات به حداقل رسانده است. با این حال برخی والدین با نگهداری حیوانات خانگی در فضای آپارتمان، تدارکِ فضایی محدود در حیاط خانه یا برنامه ریزی برای حضور در طبیعت، فرصت این تعامل را برای کودکان شان فراهم می کنند. برای این افراد، ملزومات نگهداری از حیوانات و شیوه مدیریت تعامل کودک و حیوان غالبا چالش برانگیز است.

توانایی غلبه بر خودمحوری

شاید عجیب به نظر برسد، اما مطالعات نشان می دهد کودکان از سن دو سالگی بتدریج  نشانه هایی از توانایی غلبه بر خودمحوری و خودخواهی منفی را آشکار می کنند، به همین دلیل این باور وجود دارد که کودک به طور تکوینی و زیستی دارای رفتار اخلاقی است و ما به عنوان بزرگسال باید تلاش کنیم که در جریان بزرگ شدن، این توانایی آسیب نبیند و رشد آن کند یا متوقف نشود.

آکاایران: چطور مانع طبیعت آزاری کودک شوم؟

درک این نکته نیز ضروری است که کودک به ویژه تا قبل از ۴ سالگی به دلیل نگاه خودمحورانه، جهان و تمامی مسایل را صرفا از چارچوب ذهنی و عاطفی خود درک می کند و کمتر بعنوان یک اصل اخلاقی خودش را ملزم به رفتار اخلاقی می داند. این رویکرد معمولا در فاصله ۵ تا ۷ سالگی نمود بیشتری پیدا می کند.

مقابله با طبیعت آزاری کودک

بنابراین اگر در تعامل کودک با حیوانات رفتار خشن و غیراخلاقی مشاهده کردید، بهترین راهکار برای این طبیعت آزاری این است که از موضع شخصی کودک وارد شوید. در نظر داشته باشید که دغدغه اخلاقی بخصوص در مراحل اولیه متوجه افراد یا چیزهایی است که در ارتباط نزدیک با فرد قرار دارند، یعنی تمام آن چیزهایی که فرد به نوعی با آنها رابطه مداوم عاطفی یا مالکیت شخصی را تجربه می کند.

چطور مانع طبیعت آزاری کودک شوم؟ چطور مانع طبیعت آزاری کودک شوم؟

کودک نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ بنابراین برای مراقبت از چیزها یا افرادی که با آنها ارتباط طولانی تری داشته و آنها را متعلق به خودش میداند، تمایل و انگیزه بیشتری نشان میدهد. به همین دلیل برای سوق دادن کودک از مرحله “مراقبت طبیعی” به “مراقبت اخلاقی” لازم است ابتدا این رابطه ها ایجاد و به تدریج تقویت شود تا مراقبت اخلاقی به عنوان یک رفتار ارزشمند برای کودک درونی شده و بتواند آن را به سایر موقعیت ها و موضوعات تعمیم دهد.

طرح بحث

اگر کودکی مرتب حیوان خانگی اش را آزار می دهد یا به طبیعت آزاری عادت کرده است، به او بگویید که حیوان یا منطقه طبیعی مورد نظر به خاطر برخورد نامناسب و خشن مشابه افراد دیگری آسیب دیده است و بنابراین فعلا نمی تواند با آن حیوان بازی کند یا برای تفریح به آنجا برود. در نظر داشته باشید که شما مستقیما رفتار کودک را نقد نمی کنید، بلکه درباره شخص ناشناس دیگری صحبت می کنید. این روش کمک می کند کودک ماجرا را از زاویه ارتباطی خودش درک کند. شخص دیگری به حیوان یا طبیعتی که او در حال رابطه سازی هر چند منفی با آن بوده، آسیب رسانده و درنتیجه مانع این ارتباط شده است.

این نقطه شروع یک چالش و گفتگو برای طبیعت آزاری کودک است. قاعده زرین اخلاق نیز اینجا کارآیی دارد: اگر همه بچه ها بخواهند با حیوانات یا طبیعت اینطور رفتار کنند چه اتفاقی می افتد؟ چه کسی تشخیص می دهد که چه چیزی برای تو یا دیگری خوب است؟

چطور مانع طبیعت آزاری کودک شوم؟ چطور مانع طبیعت آزاری کودک شوم؟

اگر من با تو رفتاری بکنم و خیال کنم که تو لذت می بری ولی تو واقعا آن را دوست نداشته باشی، چطور می توانی آن را به من نشان بدهی؟ اگر زبان های متفاوتی داشته باشیم چطور؟ آیا ما می توانیم اطمینان داشته باشیم که حیوان چه احساسی دارد و چه می خواهد؟ درخت و رودخانه چطور؟  و ….

این گفت و گو در رابطه یا حیوان و طبیعت آزاری می تواند با طرح فقط یک پرسش آغاز و  تا آنجا که کودک تمایل دارد، ادامه پیدا کند. نقطه شروع و بازگشت مکرر ما در تقویت تعامل اخلاقی کودک و حیوانات، تقویت رابطه و پذیرش ویژگی های خودمحورانه، مالکیت طلبی کودک و نیز توسل به قاعده زرین اخلاقی است.

اگر کودک به اندازه کافی با طبیعت و حیوان در تعامل باشد، این ارتباط به مرور شکل خواهد گرفت و می توان برای “مراقبت طبیعی” برنامه ریزی کرد. در مرحله بعد با همین گفت و گوها به تدریج زمینه ورود کودک به مرحله “مراقبت اخلاقی” فراگیر نسبت به حیوانات، طبیعت و انسانها فراهم خواهد شد. بهار پیش رو فرصت خوبی است تا تعامل اخلاقی با طبیعت و حیوانات را در کنار کودکانمان تمرین کنیم و آن ها از طبیعت آزاری دور کنیم.

.

منبع : nabzema.ir