bxs1

داشتن فرزند یک نعمت است و همه والدین گرامی باید قدر این نعمت را بدانند. در این مطلب به تربیت کودک شما توجه کرده ایم و به بحث استقلال آنها پرداخته ایم. اغلب والدین دوست دارند فرزندشان را مستقل بار آورند و ما در این مطلب پنج گام اساسی در این راستا را عنوان کرده ایم که امیدواریم این مطلب را مفید ارزیابی کنید. با ما همراه باشید.

آکاایران: گام هایی اساسی برای تربیت کودکان مستقل

bxs2

bxs3

اگر کودک شما مثلا می خواهد در تابستان لباس آستین بلند خود را بپوشد به او این اجازه را بدهید چرا که در اثر گرما مجبور به عوض کردن لباس خود می شود و اینگونه یاد می گیرد که باید قبل از تصمیم گیری باید خوب فکر کند.

bxs4

اگر به کودک خود این اجازه را دهید که در کارهای منزل به شما کمک کند او حس موفقیت را احساس خواهد کرد.

گام هایی اساسی برای تربیت کودکان مستقل گام هایی اساسی برای تربیت کودکان مستقل

bxs5

مدام در کنار کودک خود باشید تا صدمه ای نبیند اما هنگامی که او در کاری موفق نمی شود به او کاری نداشته باشید تا کارش را خود به پایان برساند.

bxs6

بین محبت کردن و لوس کردن کودک تفاوت وجود دارد. شما می توانید مثلا بعد از اتمام کاری توسط کودکتان او را تشویق کنید و در اغوش بگیرید. با این کار او حس اعتماد به نفس پیدا می کند.

پورتال رنگی _ گام هایی اساسی برای تربیت کودکان مستقل , تربیت کوکان , تربیت کودکان مستقل

.

منبع : https:portal-rangi.com