آکاایران: روش تربیت نوپای بیش فعال چیست؟

آکاایران: کودکان مبتلا به بیش فعالی، میزان نظم و شیوه های یادگیری شان متفاوت از کودکان عادی است.

تربیت کردن و پرورش دادن کودک در هر صورت و به هر شکلی، یک چالش به شمار می آید. اما اگر کودک، مبتلا به بیش فعالی نیز باشد این چالش دوچندان می شود. راهنمائی ها و سبک های مفید تربیت و حمایت های یک مراقبت کننده دلسوز، می تواند تا حدی کمک کننده باشد.
آفریدن یک فرآیند منظم در منزل: خانه، مکانی است که بچه ها در آن احساس امنیت می کنند. احساس پذیرش و عشق می کنند. اما عکس این موضوع نیز مطرح است. احساس انزجار، گوش ندادن به حرف پدر و مادر و جسور بودن. کودکان مبتلا به بیش فعالی، میزان نظم و شیوه های یادگیری شان متفاوت از کودکان عادی است.
کودکان مبتلا به بیش فعالی اغلب تکانشی هستند و به راحتی حواسشان پرت می شود. آنچه که به آنها گفته می شود بعد از چند دقیقه از یاد می برند و به طور مداوم نیز مواردی را فراموش می کنند. والدین با یادگرفتن مقابله با این علائم عادی، می توانند به کودکان کمک کنند.
کودکانی که بیش فعالی ندارند و فقط مبتلا به اختلال کمبود توجه هستند آرام، گوشه گیر و خجالتی می باشند. آنها همچنین از کمبود عزت نفس، از دست دادن جزئیات، فراموشکار بودن و فراموش کردن مکان اشیاء رنج می برند.
والدین باید به دنبال راه هائی باشند که این کودک را برانگیخته، متمرکز، سرگرم و مشغول نگه دارند. مخصوصاً سرگرم کردن و مشغول نگه داشتن در درجهٔ اول اهمیت قرار دارد.
بچه های مبتلا به بیش فعالی ـ کم توجهی، نیازمند مراقبت و توجه اضافی می باشند. مشارکت کردن این بچه ها در منزل ممکن است موجب احساس خستگی و بی کفایتی گردد اما به تدریج و در درازمدت این احساسات، جای خود را با احساس عشق و حمایت عوض می کنند.

 

گردآوری : فراناز

.

منبع : faranaz.com