آکاایران: روش های جایگزین برای تربیت کودکان
bxs1
bxs2

آکاایران: ۵ راهکار تربیتی برای رفع عادات بد کودکان

واضح و صریح صحبت کنید:
اگر هربار که فرزندتان انگشتش را در بینی اش فرو می کند دست او را بگیرید و بکشید او نمی فهمد دقیقاً چرا این کار را می کنید و به رفتارش ادامه می دهد. برایش بگویید دقیقاً با چه چیزی مخالف هستید. بگویید فرو کردن انگشت در بینی کار زشتی است و یک بچه خوب هیچ وقت نباید دست در بینی اش کند.
روش جایگزین آموزش دهید:
گاهی وقت ها فرزندتان اشتباهی را تکرار می کند، چون رفتار درست را نمی داند، مثلاً از کلمه رکیکی استفاده می کند که جایی شنیده، چون مترادف آن را نمی داند و فکر می کند این کلمه منظور او را می رساند. رفتار های درست و جایگزین را به فرزندتان آموزش دهید و بگویید به جای این کار، می تواند چه کاری انجام دهد.
مثل یک بزرگسال با او صحبت کنید:
غر زدن، دعوا کردن، تهدید کردن، به برطرف شدن رفتار اشتباه کودک منجر نمی شود. با فرزندتان همان طور که با یکی از دوستان حرف می زنید صحبت کنید و به او توضیح دهید که انتظار چه رفتاری را از او دارید. در عین حال مقتدر و محکم باشید.
علت رفتار را درک کنید:
گاهی کودکان یک رفتار زشت را انجام می دهند، چون کنجکاو هستند. آن ها از بار ارزشی رفتارشان آگاه نیستند و مثلاً ممکن است به خاطر کنجکاوی جنسی یا به خاطر قرار گرفتن در مرحله ای از رشد خود، رفتار های خارج از عرف نشان دهند. ممکن است کودک به خاطر استرس رفتاری مثل انگشت مکیدن یا ناخن جویدن را انجام دهد. در این موارد فاقد آنکه کودک را دعوا کنید به او بگویید که می توانید با هم درباره این موضوع حرف بزنید و توضیحاتی درخور سن و فهم او ارائه دهید.
رفتار را تقویت نکنید:
بهترین تشویق، تنبیه نکردن است. شما می توانید رفتار اشتباه را با نادیده گرفتن خاموش کنید. در واقع گاهی واکنش نشان دادن به یک رفتار زشت باعث می شود کودک توجه و تمرکز بیشتری بر آن رفتار داشته و آن را تکرار کند. برخی رفتار ها را می توانید با نادیده گرفتن از بین ببرید. فقط باید صبر کافی داشته باشید و البته بتوانید احساسات تان را مدیریت کنید.

.

منبع : tebyan.net