آکاایران: مجموعه: تعلیم و تربیت

کودکان باید آموزش ببینند که بدنشان متعلق به آنهاست
 
گفت وگوی صریح و مستقیم از سنین کودکی درباره جنسیت و «قسمت های خصوصی بدن»، استفاده از اسامی صحیح برای اندام تناسلی و دیگر قسمت های بدن، به درک کودکان از آنچه مجاز نیست، کمک می کند.

در زیرمجموعه ای از قوانینی که باید به کودکان آموزش دهید، آمده اند.
قانون لباس زیر:
قانون لباس زیر ازجمله قوانین کلیدی است که والدین باید به کودکانشان آموزش دهند. به کودکانتان یاد دهید که کسی نباید به اندام های خصوصی شان در لباس زیر دست بزند یا نگاه کند. از مثال ها و شرایطی استفاده کنید که این واقعیت را به طور واضح نشان دهد. برای مثال: «اگر در خانه یکی از دوستانت هستی و برادر بزرگ او می خواهد با تو بازی کند، اما این بازی به نظر تو عجیب می آید یا باعث می شود تو احساس بدی داشته باشی، یا اینکه شامل لمس کردن یا درآوردن لباس هایت می شود» یا «بعضی وقت ها اعضای فامیل، مثل پدربزرگ ها یا عموها یا دایی ها و پسرخاله، قوانین را به درستی متوجه نمی شوند و بچه ها را طوری که نباید، لمس می کنند، حتما به مامان یا بابا یا یک بزرگ تر دیگر که به او اطمینان داری خبر بده تا ما بتوانیم به آن کسی که قوانین را بلد نیست، کمک کنیم که یاد بگیرد.»
حرف زدن در مورد آزار جنسی و حریم بدن کودک شاید برای بزرگ تر ها سخت باشد، حرف زدن در مورد قانون لباس زیر می تواند شروع آسان تری باشد. کودک هیچ وقت برای آموختن قانون لباس زیر کم سن وسال نیست چرا که سوءاستفاده در هر سنی ممکن است رخ دهد. اگر معذب هستید که در مورد این موضوع با فرزندتان صحبت کنید، لطفا به یاد داشته باشید که این موضوع احتمالا برای شما به عنوان یک بزرگسال مشکل تر است تا برای یک کودک. کودکان باید درباره بزرگسالانی که می توانند بخشی از شبکه ایمنی آنها باشند، آموزش ببینند. تنها یک عضو از شبکه امن باید با کودک زندگی کند؛ عضو دیگر باید خارج از حلقه خانواده درجه اول باشد.
بدنت، مال توست
کودکان باید آموزش ببینند که بدنشان متعلق به آنهاست و هیچ کس فاقد اجازه شان، نمی تواند آن را لمس کند. کودکان حق دارند که از بوسیدن و یا لمس شدن، حتی توسط کسی که دوستش دارند، خودداری کنند. کودکان باید آموزش ببینند که برای گریختن از موقعیت های خطرناک، به تماس فیزیکی نامناسب، بلافاصله و قاطعانه، «نه» بگویند و به بزرگسالی قابل اعتماد اطلاع دهند. مهم است به کودکان تأکید شود که تا وقتی کسی موضوع را جدی بگیرد، باید پافشاری کنند.
پیشگیری و مراقبت
پیشگیری و مراقبت، مسئولیت یک بزرگسال است. کودکان وقتی مورد سوءاستفاده قرار می گیرند، احساس شرم، گناه و ترس می کنند. بزرگسالان باید از شکل گیری تابو، حول موضوعات مربوط به جنسیت جلوگیری و اطمینان حاصل کنند که کودکان می دانند وقتی نگران، مضطرب و غمگین هستند، از چه کسی کمک بخواهند. کودکان ممکن است حس کنند چیزی نامناسب است. بزرگسالان باید متوجه و پذیرای احساسات و رفتار آنها باشند. ممکن است دلایل بسیاری برای خودداری کودک از تماس با بزرگسال و یا کودک دیگری وجود داشته باشد. این باید محترم شمرده شود. کودکان باید همیشه حس کنند که می توانند درباره این موضوع با والدینشان صحبت کنند.

 

 آموزش به کودکان
کودکان وقتی مورد سوءاستفاده قرار می گیرند، احساس شرم، گناه و ترس می کنند

 

مفهوم آزار جنسی:
مفهوم آزار و کودک آزارى را با کلمات ساده و قابل فهم براى کودک توضیح دهید. باید دقت کنید که در مورد مسائل جنسى اطلاعات متناسب با سن کودک ارائه شوند و دادن اطلاعات زیاد از حد و نامتناسب با سن براى کودک آسیب زاست. براى گفتگو راجع به مسائل جنسى کلمات خاصى را به کودک آموزش دهید تا بتواند با استفاده از آنها راحت تر راجع به مسائل جنسى گفتگو کند.
شناخت مهاجم:
به کودک آموزش دهید که مهاجم هر فردى مى تواند باشد. اینکه فرد مورد نظر عضو خانواده،فامیل ، دوست خانوادگى، فرد مورد اعتماد خانواده و… باشد رفتار او را موجه نمى سازد.
به کودک آموزش دهید در مواقعى که مهاجم به زور متوسل مى شود با فریاد کشیدن و کمک خواهى و اطلاع دادن به والدین، مربیان یا معلمان و یا استفاده از خطوط تلفنى کمک فورى سازمان بهزیستى یا پلیس 110 امکان آزار را از مهاجم بگیرد. والدین مى توانند این روشها را در حین بازى، فاقد اینکه بخواهند ترس و وحشت شدید در کودک ایجاد نمایند، با او تمرین کنند.

 

گردآوری: بخش کودکان بیتوته

hamshahrionline.ir

mehcom.com

 


.

منبع : beytoote.com