آکاایران: مجموعه: تعلیم و تربیت

آکاایران: چگونه کودک خود را به نماز خواندن دعوت کنیم؟

برای تشویق کودک به نماز خواندن بهتر است فرزند خود را به محافل و مراسم دینی ببرید

 


2- با فرزند خود رفتاری مناسب و مهربان داشته باشید.


3- با خانواده های متدین رفت و آمد داشته باشید.
4- در هر شرایطی که وقت نماز شد، نماز اول وقت را به جا بیاورید.
5- فرزند خود را به محافل و مراسم دینی ببرید.
6- هنگام نماز لباس مرتب پوشیده و از مواد خوش بو استفاده کنید.
7- به افراد نمازگزار بیش از افراد بی نماز احترام بگذارید.
8- برای بیدار کردن فرزند برای نماز از الفاظ و رفتارهای محبت آمیز استفاده کنید.
9- عکس فرزند در حال نمازش را به دیوار نصب کنید.
10- حکایت های نمازگزاران را برای او بخوانید.
11- در صورت دیر شدن نماز با او تندی نکنید و با مهربانی به او بفهمانید که چه ضرری کرده است.
12- به دختران چادر و مقنعه و سجاده بدهید.
13- به پسران تسبیح و جانماز هدیه کنید.
14- اگر نماز را ترک کرد، حتی به صورت موقت با او قهر نکنید.
15- نماز خوان نبودن او را هیچ گاه در میان جمع مطرح نکنید.

 


.

منبع : beytoote.com