آکاایران: نقاشی ماهی کودکانه

هنر به کودکان کمک می کند لذّت خلق کردن را کشف کنند. ما امروزه در دنیای تکنولوژی زندگی می کنیم، دنیایی که کودکان بیشتر وقتشان را در مقابل رایانه، تلویزیون و بازی های کامپیوتری صرف می کنند. آنها بیشتر تمایل دارند بنشینند و تماشا کنند.وقتی شما به کودکِ خود کمک می کنید نقاشی کردن را یاد بگیرد، شما در واقع کمک به شکل گیری اعتماد به نفس او می کنید. چه احساس فوق العاده ای به کودک دست می دهد وقتی با افتخار می گوید:"نگاه کن من چه کشیده ام!" و یا "من می توانم آن را بکشم!"

در اینجا دو روش متفاوت برای کشیدن نقاشی ماهی، برای کودکان عزیز آورده شده است..امیدوارم از این آموزش لذت ببرید.

روش اول آموزش نقاشی ماهی

آکاایران: آموزش کشیدن نقاشی ماهی به کودکان

 آموزش نقاشی ماهی برای کودکان

آموزش مرحله به مرحله نقاشی

 آموزش نقاشی ماهی

 

آموزش نقاشی ماهی

 نقاشی ماهی ساده

 نقاشی ماهی کودکانه

آموزش گام به گام نقاشی به کودکان

 نقاشی ماهی برای کودکان

آموزش کشیدن نقاشی ماهی به کودکان -آکانقاشی ماهی

آموزش نقاشی ماهی به کودکان

طرز کشیدن نقاشی ماهی

 روش دوم آموزش نقاشی ماهی

 کشیدن نقاشی ماهی

آموزش مرحله به مرحله نقاشی ماهی


 آموزش نقاشی ماهی برای کودکان

آموزش نقاشی ماهی

 آموزش نقاشی ماهی

 نقاشی ماهی ساده

 نقاشی ماهی کودکانه

آموزش کشیدن نقاشی ماهی به کودکان

3.88
منبع : کانون-/ف
.

منبع :