آکاایران: گریه های خنده دار کودکانه

کودکان گریه می کنند و هیچ راهی برای خلاصی از گریه آنها موجود نیست گاهی این گریه ها چنان جالب توجه والدین این کودکان می باشند که آنها را وادار به ثبت تصاویری خاطره انگیز و خنده دار می کنند.
والدین تصاویری جالب از فرزندان خود را در شبکه های اجتماعی منتشر کرده اند که حکایت از گریه هایی به ظاهر بی منطق و خنده دار دارند.
 
این سری عکس که "خنده دارترین گریه های کودکان " نام دارند، در هفته ای که گذشت، بیش از پانصد هزار بار توسط کاربران بازدید شده اند. پست های زیر به نقل از پدر و مادر این کودکان منتشر شده اند.
 

آکاایران: خنده دارترین گریه های کودکان! + تصاویر

 
"وقتی چند بار چنگالش افتاد" 
 
خنده دارترین گریه های کودکان! + تصاویر -آکاگریه های کودکان
 
"او دلش نمی خواد جایی بره (با وجود اینکه ما چندین بار بهش گفتیم قرار نیست بریم جایی)"
 خنده دار
 
"وقتی من بهش اجازه ندادم بقیه توپ فوتبال رو هم بخوره."
 
 بامزه
 
"وقتی ما بهش گفتیم که غذا تموم شد"
 
 کودک
 
"وقتی نمی تونه همه مداد رنگی هاشو توی یک دستش جا کنه"
 
 گریه
 
"وقتی متوجه شد یک نفر چیپس اش رو خورده"
 
خنده دارترین گریه های کودکان! + تصاویر -آکاگریه های کودکان
 
"وقتی فهمید دیگه غذا تموم شده"
 
 خنده دار
 
"وقتی هنوز غذاش حاضر نشده"
 
 بامزه
 
"وقتی فهمید من یک اسم دیگه به غیر از مامان دارم."
 
 کودک
 
"ماکروفر غذاشو خورده" 

خنده دارترین گریه های کودکان! + تصاویر

59
منبع : باشگاه خبرنگاران - / ل
.

منبع :