آکاایران: دزدی کودکان به چه دلیل اتفاق می افتد؟

یک کارشناس مشاوره و راهنمایی گفت:والدین به عنوان اولین الگوی دیداری کودک باید مراقب رفتارهای خود باشند.  واژه دزد یعنی برداشتن وسایل شخص دیگری فاقد اینکه او اجازه داده باشد، گاهی با این صحنه روبرو می شویم که کودکان فاقد اینکه قصد شخصی داشته باشد، وسایل افراد دیگر را برداشته و به خانه می آورد و پدر و مادر با دیدن چنین صحنه ای بسیار خشمگین شده و معمولا با تندی با کودکشان برخورد می کنند.
مهمترین نگرانی خانواده ها این است که عادت به برداشتن لوازم دیگران به وسیله کودک در آینده نیز تکرار شود، اما باید خانواده ها به این نکته توجه دارا باشند که بچه ها در سنین مختلف و به دلایل گوناگون، ممکن است به وسایل دیگران دستبرد بزنند، این دلایل به حدی با یکدیگر تفاوت دارند که دیگر اسم همه این کارهای به ظاهر مشابه را نمی توان «دزدی» گذاشت.
برای کودکان 3 تا 5 ساله، برداشتن وسایل دیگران عملی عادی و معمولی است، چرا که هنوز مفهوم مالکیت و حریم خصوصی را درک نمی کنند، آنها به سختی می فهمند که نباید چیزی را که متعلق به آنها نیست، فاقد اجازه بردارند و تصور می کنند که همه چیز در اختیار آنهاست و اختیار انجام هر کاری را دارند.
بهتر است پدر و مادر، کودکان را به دلیل برداشتن فاقد اجازه اشیاء دیگران، تنبیه و سرزنش نکنند، در عوض، فرصت خوبی برای آنهاست که درباره اشتباه بودن این کار کودک با او صحبت کنند.
این رفتار کودکان خردسال دزدی نیست زیرا آنها هنوز مفهوم این کار را یاد نگرفتند،کودکان از حدود 6 سالگی به بعد، نه تنها مفهوم مالکیت را درک می کنند بلکه به تدریج قادرند به اشتباه بودن کار خود نیز پی ببرند، در این دوره سنی والدین باید حد و مرزهای مالکیت و رفتارهایی که به آنها ”دزدی" گفته می شود، را برای آنها روشن سازند.

آکاایران: علت دزدی کودکان و راه کارهای برخورد با آن

نحوه ی برخورد والدین برای دزدی کودکان

نوع برخورد والدین با دزدی کودکان

بهتر است والدین ابتدا مفهوم دزدی را برای کودک خود به طور واضح شرح داده و به رفتارهای صادقانه کودکان پاداش دهند و آنها را تشویق کنند.
پدر و مادرها وسایل کودک را هر چند وقت یک بار بررسی کنند تا مطمئن شوند وسیله جدیدی که خانواده آن را تهیه نکرده، به آنها اضافه نشده باشد.
والدین در مورد رفتار منفی کودک از او توضیح بخواهند، در زمینه ارزش دارایی های کودکان با وی صحبت کنند و بهتر است پدر و مادر مراقب اعمال خود باشند؛ والدین، الگوی کودکان هستند.
والدین اجازه دهند کودکان مسئولیت کارهای خود را بر عهده بگیرند و هیچ گاه دزدی را کوچک نشمارند، این کار در هر شرایطی ناپسند است.
به کودکان خود فرق بین دزدی و امانت گرفتن را می توانید با مثال هایی توضیح دند، از تنبیه بدنی خودداری کنند و هرگز کودک را وادار به اعتراف کردن و قسم خوردن نکنند، زیرا این کار، شما را از یافتن دلیل رفتار دور می کند.

علت دزدی کودکان و راه کارهای برخورد با آن

52
منبع : سلامت نیوز/ی
.

منبع :