آکاایران: رفتار والدین در دروغگویی کودکان تاثیر دارد:

آکاایران: رفتاری از والدین که کودک را دروغ گو می کند!

تاثبر رفتارهای والدین در درغگویی کودکان

در طی مطالعاتی که اخیرا صورت گرفت نشان داد که برخی از رفتارهای والدین با فرزندانشان آنها را به دروغگویی متمایل می سازد.

محققینی از کانادا برای مطالعه این موضوع از 767 نفر استفاده کردند ، آنها یک سری از سوالاتی در مورد رفتارهای والدینی که آن ها برای بزرگ کردن فرزندان خود استفاده می کنند پرسیده شد.

رفتاری از والدین که کودک را دروغ گو می کند! -آکاکودک دروغ گو

4 رفتار نادرست والدین که کودک دروغگو تربیت می کند!

محققان در آخر به چهار نتیجه مهم دست پیدا کردند:

1. اقتدارگرایی

2.آسان گیری

3.غافل

4.درگیری

پدر و مادری که اقتدارگرا می باشند به کودکانشان احساس اینکه چه چیزی درست و چه چیزی اشتباه است را یاد می دهند.

استفاده کردن این روش در کودکان در حال رشد به معنای پیروی از سخن پدر و مادر می باشد و آنها محدود به گفته های پدر و مادر خویش هستند ، در این حالت کودکان این را که از سمت پدر و مادرشان ظلم می شود را احساس می کنند و اخلاق های خوب آنها ممکن است به خاطر ندانستن قدر آن توسط پدر و مادرشان به اخلاق های بد تبدیل گردد و در زمانی که بزرگ میشوند سعی در دزدی از اتاق دیگران ، بدبینی به دیگران و ... می باشند .

پدر و مادرهای آسان گیر از فرزندانشان به طور کامل حمایت می کنند آنها محیطی ملایم برای فرزندانشان به ارمغان می آورند تا آنچه را که دوست دارند انجام دهند.

زمانی که این کودکان به بزرگسالی برسند و مشغول به کار کردن شوند ، سعی می کنند تا جایی که می توانند از حق خود دفاع کنند

پدر و مادرانی که از کودکان خود غافل می باشند نه تنها هیچ حمایتی از آنها نمی شود بلکه در واقع آنها رفتارهایی که باید از پدر و مادر خود یاد میگرفتن را نمی توانند یاد بگیرد و در نهایت یک فرد افسرده و ناموفقی خواهند بود.

 علت دروغ گفتن بچه ها

پدر و مادرانی که درگیر کار می باشد سعی می کنند که برای فرزندانشان آزادی فراهم کنند.

با این روش کودکان آنها بهتر قدر دانسته های خود را میداند و در تشخیص درست و اشتباهی کارها از حد بالایی برخوردارند پس در نهایت آنها در آینده کمتر تمایل به دروغ گفتن دارند .

رفتاری از والدین که کودک را دروغ گو می کند!

53
منبع : اختصاصی نمناک/ف.ن
.

منبع :