آکاایران: اجازه ندهید کودکتان به شما مشت بزند

داشتن کودکی که بهانه گیر است و به هر بهانه ای به دنبال گریه کردن و خالی کردن خشم خود از طریق زدن اطرافیان و جیغ زدن است ،بسیار طاقت فرسا است. گاهی والدین جوان که حوصله تحمل شرایط کودک و این بهانه گیری ها را ندارند از شیوه های غلط تربیتی استفاده میکنند و به کودک خود اجازه میدهند برای آرام شدن کودک آنها را بزند.

اجازه دادن به کودک برای زدن والدین اشتباه است

گاهی والدین برای اینکه خشم فرزندشان کم شود اجازه می دهند کودک، آنها را بزند. استدلالشان هم این است که دستان او کوچک و خشمش زیاد است ما که دردمان نمی آید بگذار او آرام شود. یا بجای مشت زدن به سریا شکم، روی دستم بزن. غافل از اینکه کودک بعد از زدن والدین، احساس گناه می کند و یا احساس نگرانی از مقابله به مثل والدین پیدا می کند.

آکاایران: وقتی اجازه میدهید کودکتان شما را بزند!

با کودکتان برای آرام شدن درست رفتار کنید

اجازه ندهید حتی اگر چنین نباشد، پس از آن یاد می گیرد تنها راه فرونشاندن خشم کتک زدن است. والدین در این مواقع باید بگویند:نزن! هرگز به تو اجازه نمی دهم این کار را بکنی. اگر ناراحتی با حرف زدن به من بگو.
اگر کودک کوچکتر از آن است که متوجه شود، کافی است بگویید:نزن! زدن کار خوبی نیست و دستهایش را بگیرید.

وقتی اجازه میدهید کودکتان شما را بزند!

54
منبع : خبرگزاری صدا و سیما / م.ف
.

منبع :