آکاایران: صحبت کردن با نوزاد از حرفه های مادر

تولد یک نوزاد در هر خانواده ای تمامی مناسبات و عادات یک خانواده را تغییر می دهد،حالا دیگر یک موجود کوچک که زبان قبل فهمی هم برای بزرگ ترها ندارد
به کانون توجه تبدیل می شود. نوزادی که اعضای خانواده از همه مهم تر
و البته بیشتر پدر و مادر تلاش می کنند با او صحبت کنند.

آکاایران: چرا مادران در صحبت کردن با نوزاد از پدرها موفق ترند؟

توانایی مادر در صحبت کردن با نوزاد

پدران حتی زمانی که وقت زیادی با نوزاد خود صرف می کنند

باز هم چندان در ایجاد ارتباط بااو موفق نیستند. زیرا آنها در صحبت با یک نوزاد چند ماهه همان شیوه ای را پی می گیرند که با هنگام صحبت با یک بزرگسال به کار می برند. در نقطه مقابل مادران از صدا و لحنی آهنگین برای ایجاد صمیمت و بر قراری ارتباط با نوزادشان استفاده می کنند،

روشی که به صورت غیر مستقیم به فرزندان آنها یاد می دهد
چه طور با محیط پیرامون خود ارتباط برقرار کنند.چه طور محبت بیشتری به اطرافیان و جهان نشان دهند.

اما لحن گفتاری پدران از همان ابتدا به گونه ایست که به نوزاد می گوید چگونه با دیگران به نحوی منطقی ارتباط برقرار کند.
بنابراین پدران و مادران هر یک با طرز صحبتشان تجربه­ های جدیدی را به دنیا نوزادشان وارد می کنند.
بنابراین آنها کودک خود را آماده حضور در دنیایی می کنند که محبت و عقلانیت تنها راه ادامه حیات در آن است.

چرا مادران در صحبت کردن با نوزاد از پدرها موفق ترند؟

52
منبع : نیک صالحی /ک.ک
.

منبع :