آکاایران: اهمیت آموزش حس مالکیت کودک

احترام به حس مالکیت کودک باعث یاد گیری و آموزش این رفتار در او می شود.
روان شناس عمومی و مشاور، بیان کرد:برخی والدین از کودک خود بیش از توان او انتظار دارند و یادگیری مهارت های اجتماعی را پیش از موعد از وی می خواهند که از جمله آن توقع تقسیم اسباب بازی ها با دیگر همسالان خود است.
وی تصریح کرد:دیدگاه کودکان با بزرگتر ها متفاوت است، به طور مثال در خواست اینکه اسباب بازی خود را به دیگران بدهد گویا از او خواسته اید که اسباب بازی را برای همیشه به او بدهد چرا که حس مالکیت برای وی معنای دیگری دارد.

آکاایران: احترام به حس مالکیت کودک را جدی بگیرید

حس مالکیت کودکان را جدی بگیرید

والدین باید به حق مالکیت فرزند خود احترام بگذارند و بی اجازه وسایل او را به دیگران ندهند و البته هیچ گاه کودک خود را مجبور به این کار نکنند.
روان شناس و مشاور مطرح کرد:زمانی که کودک اجازه داشته باشد آنچه را که به خود تعلق دارد، نزد خود نگه دارد و مجبور نباشد آن را با دیگران تقسیم کند، ارزش مالکیت را به خوبی درک کرده و می آموزد. وسیله ای را که متعلق به او نیست بی اجازه برندارد.

احترام به حس مالکیت کودک را جدی بگیرید

51
منبع : باشگاه خبرنگاران / م.ف
.

منبع :