آکاایران: مهمانی رفتن با کودک شیطون

بعضی از والدین هیچ گونه کنترلی بر رفتار کودک خود نه در منزل و نه در مهمانی ها ندارند که این امر موجب ناخوشنودی میزبان می گردد.حتما قبل از رفتن به مهمانی باید به کودک خود توضیح دهید تا مراقب رفتار خود باشد البته این توضیح باید مطابق درک و فهم کودک و در جملات کوتاه باشد و این نکته را در نظر داشته باشید که طرف شما یک کودک است.

آکاایران: کنترل رفتار کودک شیطون در مهمانی !

آداب مهمانی رفتن را به کودک بیاموزید

در مهمانی ها زمانیکه لازم می بینید در رفتار کودک خود مداخله کنید و همیشه به یاد داشته باشید که در جمع هرگز کودک خود را تنبیه نکنید زیرا موجب لجبازی و تحقیر او می گردد.

کنترل رفتار کودک شیطون در مهمانی !

53
منبع : آسمونی -/ح
.

منبع :