آکاایران: فواید شناختی در بازی با کودکان

متخصصان کالج لندن در این مطالعه تاکید کردند:پدرانی که از طریق بازی کردن و بروز واکنش های مثبت با کودکان خود تعامل دارند به آنها کمک می کنند که رشد شناختی بهتری دارا باشند.
نوزادانی که پدرانشان در چند ماه نخست تولد با آنها تعامل فعال و مثبت دارند پس از رسیدن به سن 2 سالگی در تست های شناختی عملکرد بهتری از خود نشان داده اند.
"پائول رامچاندانی" نویسنده این مطالعه گفت:پدران باید با کودکانشان از همان ماه های نخست تولد و دوران نوزادی ارتباط نزدیک دارا باشند و با آنان بازی کنند. این نوع رفتار پدر با کودک حتی از زمان نوزادی تاثیر بسیار مثبتی روی رشد کودک دارد.

آکاایران: بازی پدران با کودکانشان چه تاثیراتی دارد؟

bxs1

در این بررسی نحوه تعامل 128 پدر با نوزادان سه ماهه شان مورد ارزیابی قرار گرفت و تصاویر ثبت شده بازی پدران با کودکشان فاقد استفاده از وسایل اسباب بازی بررسی شد. همچنین جلسات کتابخوانی بین پدر و کودک زمانیکه کودک دو ساله بوده مورد تحلیل قرار گرفت و رشد قدرت شناختی نوزادان ارزیابی شد.
به گزارش مدیکال دیلی، نتایج بدست آمده نشان دهنده وجود رابطه مثبت بین ارتباط زودهنگام نوزادان با پدرانشان و نتایج مثبت نوزادان در تست های شناختی است.

bxs2
51
منبع : میزان/ی
.

منبع :