کودکی و پادشاهی   

تربیت فرزند در سنین مختلف باید در نظر گرفته شود. گام اول درتربیت فرزندانتخاب همسر است. اما اگر بخواهیم مسأله را به صورت علمی پیگیری کنیم گامهای قبل از انتخاب همسر هم وجود دارد...

 مقداری از استعدادهای ذهنی، هوش و  حافظه مورثی است. جالب تر اینکه برخی از تواناییهای روانی هم ذاتی  است.
حتی روان شناسان غربی نیز بر این نکته تأکید دارند که استعدادهای روانی و هنری هم از طریق ژنها منتقل می شود. اما چگونگی آن رانمی دانند. شاید بخاطر همین مسایل باشد که در انتخاب همسر معمولاً افراد به پدر ومادر طرف نگاه می کنند تا شمه ای از رفتار و کردار همسر آینده را دریابند.پس برای داشتن فرزندی سالم و خوب گام اول و اصلی انتخاب همسراست.
در امانت خیانت نکنیم و بخاطر داشته باشیم که همسر ما امانت است و سعی کنیم که این امانت را درست به صاحب آن برگردانیم. فرزندان ماهم امانت هستند. پدر و مادرها واسطه هستند. حال اینکه پدر ومادر هر یک باید چه شرایط و امکاناتی را داشته و یا فراهم کنند تا فرزند در پرتو آن رشدی سالم (جسمی و روحی و روانی) داشته باشد، مطلبی است دراین قسمت به آن خواهیم پرداخت.
در  هفت سال اول کار کلاسیک رسمی به کودک تحمیل نکنید. یادگیری با تحمیل همراه نباشد. باشور و شوق همراه باشدپیش از بارداری شرایطی که ذکر شد باید حتی در زمان عمل لقاح و بسته شدن نطفه نیز لحاظ شود. در این مورد توصیه هایی درکتب دینی ما شده که اندکی به آن اشاره می کنیم: سعی شود زمانی ارتباط میان زن و شوهر برقرار شود که کشش و علاقه و تمایل  زن و شوهر به یکدیگر بیشتر باشد، زیرا  وقتی کشش عاطفی قوی باشد آرامش دارند و با عشق به همسر مرتبط  می شود. بهتر است وضو داشته  باشند. حتی بهتر آن است که غسل توبه کنند . هنگام انعقاد نطفه استرس و اضطراب نداشته و در نهایت آرامش روانی باشند. زیرا این مسأله روی نطفه بسته شده بسیار تأثیرگذار است.
دوران بارداری نیز یکی از مواردی است که بسیار حساس بوده و کتابهایی که خوانده می شود، لقمه ای که خورده می شود، فیلمی که تماشا و فکرهایی که مادر می کند تمام این موارد در روح مادر تأثیر می گذارد و به بچه اوهم منتقل می شود. در این دوران باید به تغذیه جسمی مادر و مسایل روحی – روانی مادر نیز پرداخته شود . دوران بارداری دوران بیان دلگیریها واختلافها نیست چون در جنین اثر می گذارد. حرکات مادر بخصوص در فرزند اول و 4 ماه اول حساب شده باشد

 بارداری و شیر دادن

طبق تعالیم دینی ما بهت است کودک 2 سال شیر بخورد. تنشهای خانوادگی در میان همسران ، استرس و اضطراب ، فقدان استراحت و ... می تواند در شیر مادر تاثیر گذار باشد . شیر دادن به کودک برای آرامش مادر هم مؤثر است. و مکیدن باعث ترشح هورمونهایی در مغز مادر می شود که آنها استرس زداست و مادر آرامش بدست می آورد.
سعی شود زمانی ارتباط میان زن و شوهر برقرار شود که کشش و علاقه و تمایل  زن و شوهر به یکدیگر بیشتر باشد، زیرا  وقتی کشش عاطفی قوی باشد آرامش دارند 7 سال اول
 فرزند به مدت  7 سال سرور است، سالار است. سیادت را با ولایت اشتباه نگیرید. برخی تصور می کنند در این هفت سال کودک هر چه خواست باید به او داد تا عقده ای نشود. در این هفت سال کار کلاسیک رسمی به کودک تحمیل نکنید. یادگیری با تحمیل همراه نباشد. باشور و شوق همراه باشد. تسلط در جسم مهم است بخصوص در پسرها زیرا پدرها خیلی مسؤولیت دارند.  پدر وظیفه دارد کودک (پسر) را به کوه ببرد. به ورزش وادارد تا این کودک مسلط بر جسم خود شود.
درتربیت دختر مادران باید وقت بیشتری بگذارند. خاطرات منفی در کودک ایجاد نکنیم. اگر در زمان قطعی برق رفتاری متفاوت داشته باشیم و از کلماتی مثل  یک دفعه تاریک شد، بیا توی تاریکی بازی کنیم و...  استفاده کنیم. خاطره ای نسبتاً زیبا در ذهن کودک نقش خواهد بست و ترس از تاریکی را در او ایجاد نمیکند .  برای آموزش به کودکان غیرمستقیم و به صورت بازی تلاش کنید اگر حالت اجبار داشته باشد نخواهند پذیرفت و اثر منفی دارد.

7 سال دوم

آموزش رسمی و کلاسیک در کل دنیا از هفت سالگی شروع می شود. هفت سال دوم (7-14) سالگی، هفت سال مطیع بودن است. هفت سال آموزش است و می توانید بهترین آموزشها را به او داد. فقط عشق وعلاقه می خواهد و حوصله . لذا از استعدادهای کودکانمان در کارها استفاده کنیم. به یاد داشته باشید ما خالق استعداد نیستیم فقط کاشف آن هستیم .
منبع:تبیان
ویرایش و تلخیص:آکاایران