آکاایران:  زبان شعر از قدیم الایام از اثرگذارترین ابزارهای انتفال مفاهیم و مضامین به دیگران بوده و در جهان پر از تغییر و تحول امروزی نیزاین جایگاه را برای خود حفظ کرده است. شعر زبان بیان مفاهیم پنهان است که با درک از سوی مخاطب ، اثر آن بر رفتار فردمشخص می شود. شعر سرودن برای کودک و نوجوان کار ساده ای نیست.سراینده چنین شعری باید به خوبی با روان شناسی کودک و نوجوان و همچنین مسایل جامعه آشنا باشد.او باید در قالب آنان قرار بگیرد تا بتواند متناسب با اقتضای سن شان شعربسراید.آنچه مسلم است کودک و نوجوان باید از شعری که می خواند یا می شنود لذت ببرد و از محتوای آن بهره مند شود.
شعر وضو، شعر نماز و شعر جشن تکلیف از انواع شعرهایی هستند که برای آشنایی بیشتر کودکان با وضو و نماز در اختیار آن ها قرار داده می شوند و شما می توانید اصول دین را به راحتی و با کمک این شعرها به کودکان در مهدکودک و یا پیش دبستانی آموزش دهید. در ادامه این مقاله از مجموعه مقالات آکا، مجموعه ای جالب از انواع سروده نماز را آورده ایم، که با کمک این اشعار کودکان می توانند وضو گرفتن را به آسانی یاد بگیرند. با ما همراه باشید.

 

اشعار کودکانه آموزنده با موضوع وضو گرفتن

دوستان خوب و خشرو 

گل‌های شاد خوشبو

با هم بریم به اردو 

اسم قشنگش وضو

آب می ریزی رو صورت

دست می کشی با دقت

از پیشونی تا چونه

شسته میشه به سرعت

نوبت رسید به دستا

رو دست راست ابتدا

از روی آرنج بریز 

به سمت پایین بیا

تا سر انگشت بشور

دست چپم همین جور

خدای خوب و دانا

این طوری داده دستور

وقتی رسید با آخر

حالا با یک دست تر

قبل از، مسح پاها -

باید کشید مسح سر

می شوییم ما دست و رو

با آب می گیریم وضو

تمیز و پاکیزه باش

می ریم سر جانماز

آموزش وضو به زبان شعر برای بچه ها

آموزش وضو گرفتن به کودکان به شعر

 

پسر های امام علی (ع)

رد می شدند از لب رود

آب می پاشد به دست ورو

هردو تا گفتند (بابا جان)

وضو می گیریم ما دو تا

ببین کدام درست تر است

شما بشو داور ما

وضویشان را دید وگفت:

چه عالی بود کار شما!

چه قدر قشنگ یادم دادید!

هزار ما شالا بچه ها

 

اشعار کودکان با موضوع وضو گرفتن

 

با نام خدا، می گیرم وضو

نیت می کنم، از برای او

دست و پاهایم، صورت و مویم

می کنم تمیز، پیش از وضویم

گردی صورت، الان می شویم

بالا به پایین، از زیر مویم

اکنون کار ما، شستن دستهاست

اول، کدام دست؟ اول، دست راست

از روی آرنج، تا سر انگشت

می شویم با آب، یک مشت و دو مشت

مثل دست راست، دست چپم را

بالا به پایین، می شویم حالا

می کشم یک بار، مسح سرم را

بر جلوی سر، دست ترم را

بعد از مسح سر، مسح هر دو پاست

اما به ترتیب، اول، پای راست

جای مسح پا، انگشت تا مچ است 

پایین تا بالا، می کشم با دست

وقت مسح پاست، می کشم حالا

روی پای راست، دست راستم را

اکنون می کشم، دست چپم را

روی پای چپ، پایین به بالا

آماده هستم، برای نماز

با یاد خدا، می کنم آغاز

 

اشعار وضو برای کودکان

 

کودک خوب وخنده رو 

بیا جلو کنار من

رسیده نوبت وضو

نگاه بکن به کار من

اول با مشت دست راست

آب رابریز بالای رو

تمام صورتت را خوب

از بالا تا پایین بشو

حالا با مشت دست چپ

آب رو آرنج راست بریز

تا نوک انگشت های آن

دست رابکش خوب وتمیز

حالا با مشت دست راست

آب رو آرنج چپ بریز

تا نوک انگشت های آن

دست را بکش خوب و تمیز

حالا آهسته دست راست

قرار بده روی سرت

کمی بکش سمت پایین

تا تر شود موی سرت

آهسته دست راست را باز

بذار رو پای راست حالا

از سر انگشت های آن

مسح می کنی تا مچ پا

آهسته دست چپ را هم

بذار روی پای چپ شما

از سر انگشت های خود

مسح  می کنی تا مچ پا

حالا شدی شبیه گل

ناز وقشنگ وبا صفا

پس از وضو  وقت چیه ؟

وقت عبادت خدا

عطر اذان پچیده است

وقت خوش نماز شده

پنجره های آسمان 

مثل همیشه باز شده

شعر آموزش وضو برای کودکان

سلام، سلام، ای بچه ها!

سلامی از یک آشنا

سلامی گرم و با صفا

به روی خندان شما

دسته گلی آورده ام

گلی به رنگ سفید، به رنگ زندگانی

گلی به رنگ آبی، به رنگ مهربانی

گلی به رنگ قرمز، به رنگ شادمانی

 

شعر کودکانه درباره وضو - الگو ایرانی

شعر وضو برای کودکان بسیار آموزنده با متن های دلنشین

 

گلم که از باغ خداست

شبیه آب چشمه هاست

روشنی چشم شماست

چه خوشگل و چه با صفاست

دسته گلم را بو کنید

مثل گلی وضو کنید

به سوی قبله رو کنید

با خدا گفت و گو کنید

 

دانلود شعر آموزش وضو

 

اتل متل توتوله

بگو وضو چه جوره

نیت اول کاره

گل فصل بهاره

تی تاب تی تاب آب بریز

یک بار دو بار آب بریز

از پیشونی تا چونه

قرص صورت همونه

اتل ومتل چی خواسته

نوبت دست راسته

تی تاب تی تاب آب بریز

یک بار دو بار آب بریز

رو به پایین نه بالا

 

 

شعر آموزشی وضو گرفتن

شعرهای زیبا برای وضو

 

بچه خوب و دانا

اتل و متل چی خواسته

هر چی طرف راسته

چپم همونو خواسته

مسح سرو کشیدم

تا پیشونی دویدم

اتل ومتل چی خواسته

نوبت پای راسته

دستو رو پا می زارم

مسح رو به جا میارم

اتل و متل چی خواسته

هر چی طرف راسته

چپم همونو خواسته

اتل ومتل همینه

نماز ستون دینه