زندگی کودک هفته پانزدهم

هنگامی که کودک را بر روی شکمش قرار بدهید، سر و شانه هایش را بالا می گیرد و از بازوهایش به عنوان حائل بدن کوچکش استفاده می کند. این حرکتهایی که شبیه به حرکت شنا در بدنسازی است اما خیلی سبکتر و ساده تر، عضلات او را قوی تر کرده و موجب می شود که دید بهتری نسبت به اطراف خود پیدا کند. حتی ممکن است که خودش (و البته شما را هم!) با چرخیدن از روی شکم به پشت و برعکس سرگرم کند.

کودک شما چگونه رشد می کند؟
هنگامی که کودک را بر روی شکمش قرار بدهید، سر و شانه هایش را بالا می گیرد و از بازوهایش به عنوان حائل بدن کوچکش استفاده می کند. این حرکتهایی که شبیه به حرکت شنا در بدنسازی است اما خیلی سبکتر و ساده تر، عضلات او را قوی تر کرده و موجب می شود که دید بهتری نسبت به اطراف خود پیدا کند. حتی ممکن است که خودش (و البته شما را هم!) با چرخیدن از روی شکم به پشت و برعکس سرگرم کند.

شما می توانید از طریق بازی او را به یادگیری این مهارت تشویق کنید: یک اسباب بازی را در یک طرف او (که معمولا به آن طرف می غلطد) حرکت دهید تا نظر او را به سمت آن جلب کنید. تلاش او را برای رسیدن به اسباب بازی تشویق کرده و لبخند بزنید. کودک به اطمینانی که شما به او می دهید نیاز دارد زیرا این مهارت و تجربه جدید می تواند برای او ترسناک باشد.

زندگی شما: ترک کردن کودک
احساس گناه لزوما بد نیست. احساس گناه بدان معناست که ما از عمق وجودمان نگران و مراقب یک چیز هستیم. گاهی اوقات شما مجبور هستید که کودک خود را پیش والدینتان یا پرستار کودک بگذارید و او را برای مدتی ترک کنید. در واقع یک مادر خوب محسوب نمی شوید اگر در این موقعیتها احساس ترس یا اضطراب نداشته باشید!
در اینجا می خواهیم این نکته را متذکر شویم که اگر همواره تسلیم نگرانی و اضطراب خود شوید، به هیچ وجه خوب نخواهد بود. نیاز به نگهداری مناسب از کودک توسط خودتان باید با واقعیات دیگر زندگی از قبیل وضعیت روحی شما (که گاهی اوقات نیاز دارید تا مدتی از کودک خود دور شوید)، نیاز شما برای تامین درآمد از طریق کار و نیاز درازمدت کودک شما برای برقراری تعامل اجتماعی با دیگران به تعادل برسد. در این حالت استخدام پرستار کودک می تواند مفید و گاهی ضروری باشد.

اگر تا کنون یک پرستار بچه استخدام نکرده اید از زوجهای دیگری که به آنها اعتماد دارید راهنمایی بخواهید. هنگامی که یک پرستار پیدا کردید از او بخواهید که در منزل همراه کودک شما باشد و آنگاه به کارهای روزمره خانه بپردازید. در این حالت می توانید گاهی اوقات نحوه برخورد او با کودکتان را بررسی کنید. در دفعات اول تنها برای خرید از خانه خارج شوید، به سرعت خرید خود را انجام داده و به خانه برگردید. هنگام بازگشت به خانه اجازه ندهید که دلواپسی شما بروز کرده و دیگران متوجه آن شوند. اگر عصبی و ناراحت به نظر برسید کودکتان به سرعت متوجه شده و در نتیجه جدایی برای هر دوی شما سخت تر خواهد شد.