زندگی کودک هفته هیفدهم

در این هفته کودک شما می تواند برای چند دقیقه با دستها و پاهایش بازی کند. او علاقه دارد که هر حرکت را آنقدر تکرار کند که از نتیجه آن مطمئن شود. آنگاه او حرکت خود را کمی تغییر می دهد تا ببیند که آیا نتیجه هم تغییر می کند یا نه.
ممکن است ناگهان متوجه شوید که کودک شما در اتاق خوابش به طور عجیبی ساکت شده است و هنگامی که به سراغ او می روید می بینید که کودک شما (که تا چندی پیش در هنگام بیداری لحظه به لحظه به مراقبت شما نیاز داشت) خودش را در تخت خوابش سرگرم کرده است! احتمالا شما می توانید به خواندن مقاله ادامه بدهید؛ شاید هم فقط فرصت کنید که به عناوین نگاهی بیندازید!
کودک شما چگونه رشد می کند؟
در این هفته کودک شما می تواند برای چند دقیقه با دستها و پاهایش بازی کند. او علاقه دارد که هر حرکت را آنقدر تکرار کند که از نتیجه آن مطمئن شود. آنگاه او حرکت خود را کمی تغییر می دهد تا ببیند که آیا نتیجه هم تغییر می کند یا نه.
ممکن است ناگهان متوجه شوید که کودک شما در اتاق خوابش به طور عجیبی ساکت شده است و هنگامی که به سراغ او می روید می بینید که کودک شما (که تا چندی پیش در هنگام بیداری لحظه به لحظه به مراقبت شما نیاز داشت) خودش را در تخت خوابش سرگرم کرده است! احتمالا شما می توانید به خواندن مقاله ادامه بدهید؛ شاید هم فقط فرصت کنید که به عناوین نگاهی بیندازید!

زندگی شما: همسر خود را نیز در برنامه خود شریک کنید.
اگر شما مراقبت اصلی از کودک را بر عهده گرفته باشید، ممکن است هرگاه که کودک گریه را آغاز می کند بی درنگ به طرف او بروید. در واقع این حرکت را می توان نوعی واکنش طبیعی قلمداد کرد. اما بهتر است به همسر خود نیز این فرصت را بدهید تا گاهی اوقات کودک را آرام کند. این کار نه تنها به شما کمک می کند که گاهی یک استراحت مختصر داشته باشید، بلکه اعتماد به نفس همسرتان را نیز افزایش می دهد و موجب ایجاد پیوند بین او و کودک می شود.
شما می توانید روشهای مختلفی را برای این کار به همسر خود پیشنهاد کنید، اما بهتر است که گاهی اوقات اجازه دهید خود او به تنهایی این کار را تجربه کرده و روش آرام کردن کودک را یاد بگیرد.

به همسر خود یادآوری کنید که ابتدا نیازهای اصلی کودک (تعویض پوشک، تغذیه و آروغ گرفتن) را بررسی کند و در صورت نیاز آنها را انجام دهد. در صورتی که کودک به گریه ادامه داد، همسر شما می تواند کودک را در آغوش بگیرد، پشت او را بمالد یا از ماساژهای مخصوص کودکان استفاده کند.

بسیاری از کودکان با حرکات آهسته و ریتیمک آرام می شوند. این کار به همسر شما نیز کمک می کند تا احساس کند که کار مهمی کرده است! رقصاندن، تکان دادن یا تاب دادن کودک نیز می تواند او را آرام کند.
سرگرم کردن کودک نیز یک راه دیگر برای آرام کردن او است. همسر شما می تواند با جست و خیزهای کودکانه، آواز خواندن و در آوردن صداها یا اداهای بامزه کودک را سرگرم کند.
منبع ninsite