زندگی کودک هفته بیست ویکم

در این مرحله کودک شما ممکن است نشانه های اولین مرحله مهم در رشد عاطفی خود را بروز دهد: نگرانی در برابر غریبه ها. او ممکن است با دیدن افراد غریبه ناراحت یا عصبانی شود و حتی ممکن است در صورتی که یک فرد غریبه به طور ناگهانی به او نزدیک شود گریه کند.

کودک شما چگونه رشد می کند؟
در این مرحله کودک شما ممکن است نشانه های اولین مرحله مهم در رشد عاطفی خود را بروز دهد: نگرانی در برابر غریبه ها. او ممکن است با دیدن افراد غریبه ناراحت یا عصبانی شود و حتی ممکن است در صورتی که یک فرد غریبه به طور ناگهانی به او نزدیک شود گریه کند.


در هنگام حضور افرادی که برای کودک شما غریبه هستند این نکته را در نظر داشته باشید. پس اگر یک فرد غریبه او را بغل کرد و کودک شما ناگهان شروع به گریه کرد خجالت زده نشوید. کودک خود را پس گرفته و در آغوش بگیرید تا آرام شود. به دوستان و بستگان خود بگویید که با حرکات آرام و نرم به کودک شما نزدیک شوند.
اما از طرف دیگر نباید از نزدیک شدن افراد جدید به کودک خود جلوگیری کنید. عادت کردن کودک شما به دیدن افراد و چهره های جدید برای او بسیار مفید خواهد بود. تنها باید به خاطر داشته باشید که کودک شما برای گذشتن از این مرحله بسیار مهم از رشد خود به صبر و درک متقابل شما نیاز دارد.

زندگی شما: کودک خود را به دیدن و بودن با افراد دیگر عادت دهید
شاید در دوران بارداری نگران بودید که آیا کودکتان به شما دلبستگی پیدا خواهد کرد یا نه. اما اکنون می بینید که شما و کودکتان چنان به هم وابسته شده اید که اگر فرد دیگری به شما نزدیک شود کودکتان گریه و زاری به راه خواهد انداخت! این مساله ممکن است حتی در مورد همسر شما هم صدق کند و البته موجب ناراحتی او هم خواهد شد. هنگامی که کودک شما با یک فرد دیگر ارتباط برقرار نکند ممکن است برای آن فرد بسیار سنگین و ناگوار باشد؛ و این بدان معناست که شما باید تلاش بیشتری بکنید. به همین دلیل عادت کردن به افراد دیگر مرحله مهمی در اجتماعی شدن کودک شما است.
یک رابطه قوی و پایدار از طریق رابطه های دائمی ایجاد می شود، پس همسرتان را تشویق کنید تا حتی در کارهای ابتدایی مربوط به مراقبت از کودک نیز (مانند: عوض کردن پوشک، استحمام کودک و غذا دادن به او) با شما همکاری کند. از او بخواهید که مثلا هنگامی که برای پیاده روی می رود، کودک را با خودش ببرد و وقتی را هم به بازی کردن با او اختصاص دهد. در ابتدا به قدری از کودک فاصله بگیرید که نتواند صدای شما را بشنود یا بوی شما را احساس کند. یک پیشنهاد این است که کارهای مربوط به مراقبت از کودک را بین خود و همسرتان تقسیم کنید تا مثلا همسرتان وظیفه استحمام روزانه یا خواباندن کودک را به عهده بگیرد.

سعی کنید بین کودکتان با دوستان و خانواده تان نیز ارتباط برقرار کنید. هنگامی که فرد دیگری با کودک شما بازی می کند یا حرف می زند، کودک را در بغل بگیرید. سپس کودک را به آن فرد بدهید و همانجا در کنار او بایستید. سپس برای چند لحظه از آنها دور شوید و به سرعت برگردید. این مرحله را چندبار تکرار کرده و در هر بار مدت زمانی را که از کودک دور می شوید طولانی تر کنید.
منبع ninsite