زندگی کودک هفته بیست وپنج

ممکن است کودک شما استفاده از یکی از دستهایش را برای مدتی به دست دیگرش ترجیح دهد و بالعکس؛ اما شما نمی توانید دقیقا تشخیص دهید که او چپ دست خواهد بود یا راست دست. این مساله در 2 تا 3 سالگی مشخص می شود.
سعی نکنید بر انتخاب دست توسط کودکتان تاثیر بگذارید. راست دست یا چپ دست بودن قبل از تولد مشخص شده است! مثلا در صورتی که او واقعا چپ دست باشد، اگر او را به استفاده از دست راست وادار کنید ممکن است موجب گیج شدن او شود و مشکلاتی در زمینه تنظیم رابطه دست با چشم، میزان سرعت عمل و چابکی او و همچنین افتضاح شدن دست خطش در آینده پیش بیاید!

کودک شما چگونه رشد می کند؟
ممکن است کودک شما استفاده از یکی از دستهایش را برای مدتی به دست دیگرش ترجیح دهد و بالعکس؛ اما شما نمی توانید دقیقا تشخیص دهید که او چپ دست خواهد بود یا راست دست. این مساله در 2 تا 3 سالگی مشخص می شود.
سعی نکنید بر انتخاب دست توسط کودکتان تاثیر بگذارید. راست دست یا چپ دست بودن قبل از تولد مشخص شده است! مثلا در صورتی که او واقعا چپ دست باشد، اگر او را به استفاده از دست راست وادار کنید ممکن است موجب گیج شدن او شود و مشکلاتی در زمینه تنظیم رابطه دست با چشم، میزان سرعت عمل و چابکی او و همچنین افتضاح شدن دست خطش در آینده پیش بیاید!

زندگی شما: مقایسه کردن کودکتان با سایر کودکان
تقریبا همه پدر و مادرها گاهی اوقات به بچه های دوستان و آشنایان یا بچه هایی که در کوچه و خیابان می بییند نگاهی می اندازند و کودک خود را با آنها مقایسه می کنند. هنگامی که می شنوید که پیشرفت یک کودک در زمینه ای خاص بیشتر از کودک شما است، طبیعی است که نگران شوید که آیا کودک شما سالم است یا نه؟
البته این بدان معنا نیست که این طرز فکر کاملا سودمند است. هر کودکی با سرعت خاص خودش رشد می کند. بویژه در حدود 6 ماهگی کودکان در زمینه توانایی های فیزیکی و همچنین تکلم با یکدیگر تفاوت زیادی دارند.

اگر درباره کودک خود و رشد او نگران هستید بهتر است به جای اینکه او را با کودکان دیگر مقایسه کنید درباره رشد طبیعی کودک اطلاعاتی به دست آورید. حتی در این صورت هم نمودارهای مربوط به زمان بروز وقایع خاص (مثلا زمان شروع به صحبت یا زمان راه رفتن) تنها یک راهنمای کلی هستند. ممکن است وضعیت کودک شما با این نمودار هم کاملا تطابق نداشته باشد و علت آن می تواند این باشد که کودک بر افزایش یک مهارت خاص تمرکز کرده است و یا اینکه صرفا به زمان بیشتری نیاز دارد. تاخیر یادگیری فقط در یک زمینه خاص دلیلی برای بروز "تاخیر رشد" نیست. پس خیالتان راحت باشد! اما به غریزه خود اعتماد کنید: در صورتی که هنوز هم نگران هستید حتما با پزشک کودکتان مشورت کنید.
منبع ninsite