زندگی کودک هفته سی دوم

در این مرحله احساسات کودک شما واضح تر شده است. او ممکن است افراد آشنا را ببوسد و اگر تشویق شود این کار را تکرار خواهد کرد.


کودک شما چگونه رشد می کند؟
در این مرحله احساسات کودک شما واضح تر شده است. او ممکن است افراد آشنا را ببوسد و اگر تشویق شود این کار را تکرار خواهد کرد.


در چند ماه آینده کودک شما خواهد توانست خلق و خوهای مختلف (عصبانیت، شادی و...) را تشخیص داده و تقلید کند و ممکن است اولین نشانه های همدلی (ابراز شادمانی متقابل یا ابراز همدردی) را از خود بروز دهد. مثلا اگر صدای گریه کسی را بشنود ممکن است خودش هم گریه کردن را آغاز کند. هرچند کودک شما در ابتدای راه فهم و درک احساساتش است اما از شما تقلید خواهد کرد. در ماهها و سالهای آینده کودک شما دقیقا همان رفتاری را خواهد داشت که شما با دیگران و بخصوص با خود او دارید.

زندگی شما: انجام کارهای مختلف را آسانتر کنید
هر کسی یک راه میانبر خاص را ترجیح می دهد. در اینجا چند راه برای ساده تر کردن زندگی پیشنهاد می کنیم:
غذای خود را پیشاپیش آماده کنید: برخی والدین ترجیح می دهند که غذای کودک، خوراکیهای ساده و چند وعده غذای خانواده را پیشاپیش آماده کرده و سپس در موقع نیاز از این ذخیره استفاده کنند. می توانید در هر وعده که امکان دارد مقداری بیش از نیاز آن وعده غذا تهیه کنید تا برای یک روز در یخچال یا برای روزهای بعد در فریزر نگهداری کنید.
لوازم و مواد را منظم کنید: هر چیزی را که بطور روزانه یا هفتگی استفاده می کنید، در یک مکان خاص قرار دهید تا در زمان نیاز بتوانید آن را به راحتی پیدا کنید. بهتر است در هر جا تعدادی پوشک یا پستانک قرار دهید؛ مثلا اگر در یک خانه بزرگ یا چند طبقه زندگی می کنید، یا خانه اقوامی که بطور هفتگی سر می زنید. همواره تعدادی پوشک به صورت ذخیره نگهداری کنید تا در زمان لازم با مشکل مواجه نشوید. وسایل استحمام و تغذیه کودک خود را در جعبه های پلاستیکی و در مکانهای مشخص قرار دهید تا در زمان نیاز بتوانید آنها را به راحتی پیدا کنید.

کودک را در فعالیتهای خودتان شرکت دهید: شما می توانید به همراه کودک خود یک دوش دونفره بگیرید که هم تفریح بامزه ای خواهد بود و هم در وقت شما صرفه جویی خواهد شد. می توانید برخی از امور منزل را به صورت بازی انجام دهید: تا کردن لباسهای شسته شده (کودک شما دوست دارد که در میان لباسها بازی کند) یا منظم کردن اتاق کودک. در این صورت می توانید همزمان کارهای خود را انجام دهید، از کودک مراقبت کنید، تفریح کرده و در وقت خود نیز صرفه جویی کنید.
منبع ninsite