زندگی کودک هفته سی وپنجم

بینایی کودک شما (که قبلا در بهترین حالت برابر 20 از 40 بود) اکنون از لحاظ روشنی (شفافیت) و فاصله دید مشابه یک فرد بزرگسال است. با اینکه هنوز هم دید کودک شما در فواصل کوتاه بسیار بهتر است، دید او برای فواصل نسبتا دور نیز به قدری رشد کرده است که می تواند افراد و اشیا را در اطراف اتاق تشخیص دهد. او ممکن است یک اسباب بازی را در گوشه دیگر اتاق ببیند و به سمت آن حرکت کند. همچنین رنگ چشمان کودک شما به رنگ نهایی بسیار نزدیک شده، هر چند ممکن است در آینده باز هم اندکی تغییر کند.

کودک شما چگونه رشد می کند؟
بینایی کودک شما (که قبلا در بهترین حالت برابر 20 از 40 بود) اکنون از لحاظ روشنی (شفافیت) و فاصله دید مشابه یک فرد بزرگسال است. با اینکه هنوز هم دید کودک شما در فواصل کوتاه بسیار بهتر است، دید او برای فواصل نسبتا دور نیز به قدری رشد کرده است که می تواند افراد و اشیا را در اطراف اتاق تشخیص دهد. او ممکن است یک اسباب بازی را در گوشه دیگر اتاق ببیند و به سمت آن حرکت کند. همچنین رنگ چشمان کودک شما به رنگ نهایی بسیار نزدیک شده، هر چند ممکن است در آینده باز هم اندکی تغییر کند.

زندگی شما: هنگامی که مراقبت از کودک سخت می شود
استفاده از "وقفه" یا "time-out" یک تکنیک انضباطی ساده برای والدینی است که کودک آنها قدری بزرگ شده است. پدر یا مادر می توانند با استفاده از این روش (و کاهش فشاری که بر آنها وارد می شود) رفتار خود را اصلاح کنند.
خصوصا هنگامی که کودک به راه می افتد گاهی اوقات تحمل کردن می تواند بسیار دشوار باشد. هنگامی که احساس می کنید واقعا در برابر کودک درمانده شده اید، کمی مکث کنید تا به حالت طبیعی برگردید.

هنگامی که احساس می کنید خیلی خسته اید کودک را برای مدتی در محوطه بازی اش قرار دهید. همچنین اگر کودک شما سالم است اما بدون دلیل به طور دائم به گریه ادامه می دهد، می توانید از این روش استفاده کنید؛ در این حالت تا زمانی که شما بتوانید کنترل خودتان را مجددا به دست آورید، مطمئن هستید که کودک شما در محل امنی قرار دارد. اگر او ناگهان در شب شروع به گریه کرد قبل از اینکه به سراغ او بروید چند دقیقه صبر کنید تا کاملا بر خودتان مسلط شوید. روشهای دیگری نیز برای اینکه در مواجهه با یک اتفاق ناگوار کنترل خود را مجددا به دست آورید وجود دارد: چند نفس عمیق بکشید یا تا 10 بشمارید. همچنین می توانید از برخی روشهایی که در ابتدای تولد کودک نیز استفاده می کردید باز هم استفاده کنید: هنگامی که کودک شما می خوابد شما هم بخوابید. البته از همسر خود نیز بخواهید که در یک برنامه منظم گاهی اوقات مسوولیت نگهداری از کودک را بر عهده بگیرد. البته این برنامه منظم لزوما مربوط به زمانی نیست که نگهداری از کودک سخت می شود، بلکه می تواند دائمی باشد.
منبع ninsite