زندگی کودک هفته چهل و دوم

در این سن کودک شما قادر است که به راحتی بنشیند و حتی ممکن است با تکیه و کمک گرفتن از لوازم خانه چند قدم راه برود یا حتی برای چند لحظه بدون کمک گرفتن از شما یا وسایل اطراف واقعا راه رفته و یا در یک نقطه بایستد. در صورتی که به او کمک کنید تا در موقعیت راه رفتن قرار بگیرد و دست او را بگیرید، می تواند چند قدم راه برود و ممکن است تلاش کند تا در حالی که ایستاده است یک اسباب بازی را از روی زمین بردارد.

کودک شما چگونه رشد می کند؟
در این سن کودک شما قادر است که به راحتی بنشیند و حتی ممکن است با تکیه و کمک گرفتن از لوازم خانه چند قدم راه برود یا حتی برای چند لحظه بدون کمک گرفتن از شما یا وسایل اطراف واقعا راه رفته و یا در یک نقطه بایستد. در صورتی که به او کمک کنید تا در موقعیت راه رفتن قرار بگیرد و دست او را بگیرید، می تواند چند قدم راه برود و ممکن است تلاش کند تا در حالی که ایستاده است یک اسباب بازی را از روی زمین بردارد.

اینها اولین قدمهای کودک شما برای رسیدن به استقلال هستند و البته برای شما هم جنبه تمرین و ورزش دارند! در صورتی که کودک شما هنوز به این مرحله نرسیده است به زودی اولین قدمهای خود را تجربه خواهد کرد. اکثر کودکان اولین قدمهای خود را در 9 تا 12 ماهگی تجربه می کنند و در 14 تا 15 ماهگی قادر خواهند بود که به خوبی راه بروند.

زندگی شما: سنتها و جشنهای خانوادگی
در دوران کودکی شما، خانواده تان در مراسمی مثل نوروز، یلدا یا جشنهای مذهبی چه کارهایی می کردند؟ چگونه جشن تولد می گرفتید؟ آیا وعده های غذای روزانه را با دعا کردن آغاز می کردید؟ برای تابستانها برنامه خاصی داشتید؟ با آغاز زندگی و مخصوصا ورود اولین کودک به کانون خانواده، والدین به این فکر می افتند که در دوران کودکی خود چه مراسمی را تجربه کرده اند و می خواهند چه سنتهایی را در خانواده جدید خود داشته باشند. حتی اگر کودک شما هنوز نمی تواند معنای این آداب و رسوم را درک کند یا به نحو مناسب با آنها برخورد کند تکرار آنها موجب احساس امنیت، پیوند خانوادگی و افتخار خواهد شد.

شما مجبور نیستید که لزوما از سنتها و مراسم خانواده خود یا همسرتان استفاده کنید، خصوصا اگر در مورد برخی مراسم خاص، سنتهای دو خانواده با یکدیگر متفاوت باشند. درباره کارها یا فعالیتهایی که خانواده جدید شما از آنها لذت می برند فکر کنید و این مراسم را بر مبنای آن فعالیتها بنا کنید.

حتی برخی از این سنتها می توانند خیلی مختصر اما دائمی باشند؛ مثل کتاب خواندن پیش از خواب یا رفتن به پیک نیک روزهای جمعه. برخی از آنها نیز ممکن است به وقایع یا جشنهای خاص مربوط شوند. البته در مورد جشنها مراقب باشید؛ ممکن است کودک شما از میزان زیاد فعالیت و همچنین تزیینات خسته شود. پس زمانی را برای استراحت او اختصاص دهید.
منبع ninsite