زندگی کودک هفته چهل وسوم

ممکن است کودک شما بتواند با گرفتن دست شما راه برود؛ یا هنگامی که می خواهید به او لباس بپوشانید با دست یا پا مانع شما شود. در این مرحله او ممکن است بتواند یک لیوان را در دست گرفته و بدون کمک شما از آن آب بنوشد یا یک وعده غذای کامل را بدون کمک شما و با استفاده از دستهای کوچکش بخورد؛ البته برخی از کودکان ممکن است تا چند ماه دیگر نیز قادر به این کار نباشند.

کودک شما چگونه رشد می کند؟
ممکن است کودک شما بتواند با گرفتن دست شما راه برود؛ یا هنگامی که می خواهید به او لباس بپوشانید با دست یا پا مانع شما شود. در این مرحله او ممکن است بتواند یک لیوان را در دست گرفته و بدون کمک شما از آن آب بنوشد یا یک وعده غذای کامل را بدون کمک شما و با استفاده از دستهای کوچکش بخورد؛ البته برخی از کودکان ممکن است تا چند ماه دیگر نیز قادر به این کار نباشند.

همین که کودک شما توانست به تنهایی مایعات را از لیوان بنوشد باید مراقبت خود را زیادتر کنید زیرا پس از اینکه کودک شما تمام مایع درون لیوان را نوشید ممکن است به جای اینکه لیوان را آرام روی زمین بگذارد آن را محکم روی زمین پرت کند.


زندگی شما: تاثیر کمخوابی بر عملکرد شما

هیچ کسی نمی تواند کمخوابی را تحمل کند و در عین حال عملکرد طبیعی خود را در زندگی حفظ نماید. در اینجا به روش هایی اشاره می کنیم که وقتی بی خوابی امان شما را بریده است! می تواند مفید باشد:
آیا به دلیل بی خوابی شبانه، صبحها نمی توانید بیدار شوید؟ یک زنگ گوشخراش انتخاب کرده و صدای آن را روی بلندترین درجه بگذارید! زمان مناسبی را برای بیدار شدن تنظیم کنید تا اگر کمی هم دیرتر بیدار شدید مشکلی برایتان پیش نیاید.
در طول روز گیج و خواب آلوده هستید؟ یک یا دو لیوان از نوشیدنیهای کافئین دار (چای، قهوه و انواع کولا) را مورد استفاده قرار دهید اما پس از ناهار تنها از نوشیدنهای بدون کافئین یا کم کافئین استفاده کنید. استفاده زیاد منجر به تحریک بیش از حد بدن و در نتیجه بروز مشکل برای خوابیدن می شود. همچنین سعی کنید کارهایی را که به دقت بیشتر نیاز دارد در ابتدای روز که احتمالا ذهنتان فعالتر است انجام دهید.

در وسط روز احساس خستگی و سنگینی می کنید؟ در زمان استراحت نیمروزی به ماشین خود بروید و یک چرت 15 دقیقه ای بزنید. از یکی از دوستانتان بخواهید که با تماس با تلفن همراه شما را بیدار کند. یک گردش کوتاه در بیرون محل کار نیز می توان به شما کمک کند تا انرژی خود را مجددا به دست آورید. اگر باید در یک ملاقات یا جلسه طولانی مدت حضور داشته باشید یک نوشیدنی خنک با خود ببرید تا شما را سرحال نگه دارد.