زندگی کودک هفته چهل و چهار

در این سن کودک شما می تواند دستورات ساده را درک کند اما ممکن است تصمیم بگیرد که امر و نهی شما را آگاهانه نادیده بگیرد. برای اینکه حرفهای شما تاثیر بیشتری داشته باشد از کلمات کمتری استفاده کنید تا فقط محدودیتهای مهم را برای او متذکر شوید.

کودک شما چگونه رشد می کند؟
در این سن کودک شما می تواند دستورات ساده را درک کند اما ممکن است تصمیم بگیرد که امر و نهی شما را آگاهانه نادیده بگیرد. برای اینکه حرفهای شما تاثیر بیشتری داشته باشد از کلمات کمتری استفاده کنید تا فقط محدودیتهای مهم را برای او متذکر شوید.

هر چند ممکن است کودک شما در برخی موارد دستورهایی را که روز قبل به او داده اید به یاد نیاورد، اما از هم اکنون می توانید برخی محدودیتها و مرزها را برای او تعریف کنید و تفاوتهای مهم (از قبیل صحیح و غلط یا ایمن و خطرناک) را به او یاد دهید.

زندگی شما: ایجاد تعادل بین شغل و خانواده
وضعیت و شخصیت شما از زمان به دنیا آمدن کودک تغییر کرده است و ممکن است ندانید که تا چه حد باید وظیفه و زندگی جدید خود را به عنوان یک مادر، با وظیفه شغلی خود که از صبح تا عصر به آن مشغولید مخلوط کنید. پاسخ این سوال تا حد زیادی به نوع شغل و ساختار محل کار شما مربوط می شود. به اطراف خود نگاه کنید تا ببینید که سایر پدر و مادرها چگونه با این مطلب کنار می آیند و از تجربه آنها استفاده کنید. آیا رئیس شما عکسهای خانوادگی اش را به سایر کارکنان نشان می دهد؟ آیا در محل کار شما کارمندان می توانند از سیستم "ساعت کار آزاد" (یعنی ساعت شروع و اتمام کار بر عهده خود آنها باشد اما متعهد شوند که تعداد ساعت مشخصی را به کار بپردازند) استفاده کنند؟
ممکن است لازم باشد که به خاطر کودکتان ساعات کاری خود را محدود کرده و یا مرخصی بگیرید. برای اینکه تشخیص دهید در یک موقعیت خاص کدام یک از دو مورد (کار یا کودک) ارجحیت دارد بهتر است عوامل زیر را در نظر بگیرید: میزان انعطاف پذیری ساعات کاری و شغل شما، تعداد کل ساعاتی که می توانید مرخصی بگیرید و برنامه روزانه نگهداری از کودک. وقتی فرزندتان بیمار می شود، ممکن است ترجیح دهید که تمام وقت با او باشید و از سوی دیگر تمام معاینات پزشکی روتین را در صورت سلامت کودک به همسر یا مراقب وی واگذار کنید. یا ممکن است تصمیم بگیرید که در کلیه مراجعات پزشکی همراه کودک باشید اما به گونه ای برنامه ریزی کنید که این معاینات در ساعت ناهار یا بعد از ساعات کاری صورت گیرد تا مدت زمانی که مرخصی می گیرد به حداقل برسد.

بنابراین به جای فکر کردن به ساعاتی که نمی توانید در محل کارتان حاضر شوید، سعی کنید راهی را برای استفاده بهینه از ساعاتی که سر کار هستید پیدا کنید. برای این کار می توانید لیستی از کارهایی که باید انجام دهید تهیه کنید؛ در این صورت مجبور نخواهید شد تا دیر وقت سر کار بمانید و عمده انرژی خود را در محل کار تلف کنید. در بعضی ادارات این امکان وجود دارد که افراد در ساعت ناهار نیز به کار خود ادامه دهند و در عوض محل کار را زودتر ترک کنند. برنامه کاری خود را به دقت پیگیری کنید و با رئیس خود نیز در این باره صحبت کنید تا بداند که شما می خواهید ضمن تعهد به مسوولیتهای محل کار، بین وظیفه خود به عنوان یک مادر (یا یک پدر) و وظایف شغلی خود تعادل ایجاد کنید.
منبع ninsite