زندگی کودک هفته چهل و پنجم

در این سن کودک شما قادر است تا برخی کلمات یا شبه کلمات را تلفظ کند و همچنین می تواند از این کلمات با توجه به معنای آنها استفاده کند. با ادامه رشد ذهنی و مغزی او، توان وی برای استدلال و صحبت کردن نیز افزایش می یابد.
شما می توانید علاقه کودک به زبان و درک او از مکالمه دوطرفه را با ایفای نقش به عنوان یک شنونده مشتاق و همچنین پاسخ دادن به حرفها یا صداهای نامفهومی که او ایجاد می کند تقویت کنید. برای تقویت مهارتهای حافظه ای او می توانید از بازیهایی نظیر قایم باشک کودکانه (صورتتان را پشت یک پرده یا کتاب پنهان کرده و سپس ناگهان به او نشان بدهید) استفاده کنید.

کودک شما چگونه رشد می کند؟
در این سن کودک شما قادر است تا برخی کلمات یا شبه کلمات را تلفظ کند و همچنین می تواند از این کلمات با توجه به معنای آنها استفاده کند. با ادامه رشد ذهنی و مغزی او، توان وی برای استدلال و صحبت کردن نیز افزایش می یابد.
شما می توانید علاقه کودک به زبان و درک او از مکالمه دوطرفه را با ایفای نقش به عنوان یک شنونده مشتاق و همچنین پاسخ دادن به حرفها یا صداهای نامفهومی که او ایجاد می کند تقویت کنید. برای تقویت مهارتهای حافظه ای او می توانید از بازیهایی نظیر قایم باشک کودکانه (صورتتان را پشت یک پرده یا کتاب پنهان کرده و سپس ناگهان به او نشان بدهید) استفاده کنید.

زندگی شما: عدم توافق بر سر مسائل تربیتی کودک
دقیقا هنگامی که شما زمینه مناسب برای مواردی از قبیل میزان و ساعات خواب کودک یا تعداد اسباب بازیهای او را مشخص کرده اید ممکن است بین شما و همسرتان درباره الگوی مناسب تربیت فرزند اختلاف نظر پیش بیاید.

به یاد داشته باشید که شما و همسرتان شیوه ها و تجارب مختلفی را در زمینه تربیت فرزند در نظر گرفته اید. این مطلب به خودی خود خوب و مناسب است و شما باید به دیدگاههای یکدیگر احترام بگذارید. در صورتی که همسر شما دیدگاه خود را در مورد تربیت فرزند به صورت جدی و قاطعانه ابراز می کند بدین معناست که او نگران رشد و یادگیری کودک است و می خواهد در این فرآیند سهیم باشد. ایده ها و نظرات او دقیقا به اندازه ایده ها و نظرات شما ارزشمند هستند.

در صورتی که شما درباره یک روش یا مورد خاص با یکدیگر توافق ندارید بهتر است که به جای انتقاد بی مورد یا سعی در تخریب دیگری و یا سکوت و خودخوری، آن را با یکدیگر در میان گذاشته و با هم پیرامون آن مورد بحث کنید. در مورد نگرانیهای خود با صراحت صحبت کنید و از خودمحوری و عدم توجه به نظرات همسرتان پرهیز کنید. به او بگویید که می دانید توافق در این باره برای هر دوی شما مهم است؛ برای اینکه یک روش یا برنامه به طور موثر پیاده شود باید مورد توافق طرفین باشد.

بهتر است درباره موردی که با یکدیگر اختلاف نظر دارید تحقیق کنید و یا از کتابها و متخصصین درباره مزایا و معایب آن روش پرس و جو کنید. شما ممکن است به این نتیجه برسید که راه حلهایی بهتر از آنچه هردوی شما به آن فکر کرده اید نیز وجود دارند.
منبع ninsite