زندگی کودک هفته چهل و هشتم

اگر کودک شما هنوز نمی تواند راه برود به زودی خواهد توانست که اولین قدمهایش را به تنهایی بردارد. در غیر این صورت نگران نشوید. بعضی از کودکان کاملا سالم راه رفتن را در شانزده یا هفده ماهگی آغاز می کنند.

کودک شما چگونه رشد می کند؟
اگر کودک شما هنوز نمی تواند راه برود به زودی خواهد توانست که اولین قدمهایش را به تنهایی بردارد. در غیر این صورت نگران نشوید. بعضی از کودکان کاملا سالم راه رفتن را در شانزده یا هفده ماهگی آغاز می کنند.


شما می توانید با ایستادن یا زانو زدن در برابر کودک و باز کردن دستهایتان او را به راه رفتن تشویق کنید. یا دستهایش را بگیرید و او را به سمت خود حرکت دهید. اگر او مثل اکثر بچه های دیگر باشد، برای برداشتن اولین گامهای خود دستهایش را به دو طرف باز کرده و از آرنج خم می کند (تا تعادل خود را حفظ کند) پاهایش را به طرف بیرون خم می کند شکمش را جلو می دهد و کفلهایش را نیز (برای حفظ تعادل) عقب نگه می دارد.

مثل همیشه اطمینان حاصل کنید که محیط اطراف کودک شما نرم و ایمن است تا او بتواند با اطمینان خاطر مهارتهای جدیدش را در آن پرورش دهد. راهنمای کلی مربوط به حفاظت از کودک را رعایت کرده و هیچگاه کودک را بدون مراقب نگذارید. دوربین خود را هم آماده نگه دارید!

زندگی شما: مقابله با احساس تزلزل در والدین
تقریبا همه پدر و مادرها در برخی مواقع احساس می کنند که تصمیماتشان صحیح نیست. سعی کنید به غریزه خود اعتماد کنید، اما به یاد داشته باشید که بخش عمده ای از مهارت و اطمینان شما در زمینه تربیت و بزرگ کردن کودک از آموزش و تجربه حاصل می شود. هر کسی ممکن است اشتباه کند؛ ما روش صحیح را به همین طریق یاد می گیریم. هنگامی که در یک مورد مطمئن نیستید از دیگران سوال کنید یا در آن مورد جستجو کنید. با گذشت زمان شما اعتماد به نفس بیشتری درباره شناخت نیازهای کودک و توان پاسخگویی به آنها پیدا خواهید کرد. البته احساس نگرانی ممکن است هیچگاه به طور کامل از بین نرود، اما این احساس هم بخشی از احساسات شما به عنوان پدر یا مادر است!
یک راه خوب برای کاستن از فشار روانی (در مورد اینکه آیا یک مادر یا پدر خوب هستید یا نه) این است که به گروههای پدران یا مادران بپیوندید. در این گروهها افرادی را خواهید دید که نگرانیهایی مشابه با شما دارند. شنیدن و دیدن نگرانیها و اشتباهات دیگران دورنمای مفیدی را به شما نشان خواهد داد. اگر احساس می کنید که آنها والدین کاملی هستند و هیچ مشکلی ندارند تنها به این دلیل است که شما اجازه می دهید شک، دودلی و نگرانی هایتان بر شما غلبه کند. مرتب در جلسات این گروهها حاضر شوید و با آنها به معاشرت بپردازید. وقتی کمی با ایشان صمیمی شوید نهایتا در خواهید یافت که هر پدر و مادری نگرانیها و نقاط ضعفی دارد.
منبع ninsite