اشرف محمدزاده، فوق تخصص نوزادان گفت: لحظات پس از تولد زمان حساسی برای برقراری پیوند عاطفی بین مادر و نوزاد است و مخصوصاً در انسان این پیوند به قوی ترین فرم خود می باشد. رشد اولیه بچه در بدن مادر است و برای اینکه پس از تولد هم نوزاد سالم بماند به مراقبت مادربستگی دارد.

وی افزود: در مادرانی که این تماس زودرس بین آنها و نوزاد برقرار می شود، بصورت به یکدیگر خیره نگاه کردن، با یکدیگر صحبت کردن و لبخند زدن و تماس پوست به پوست برقرار کردن باعث می شود که در تطابق اخلاقی ، رفتار اجتماعی و درک و فهم روی نوزاد اثرات تقویتی داشته باشد و در حقیقت لحظات اولیه پس از زایمان که مادر استراحت می کند فرصتی است تا با بچه در کنار هم باشند و این ارتباط طبیعی چشم به چشم و پوست به پوست بین مادرو بچه برقرار شود.

محمدزاده تصریح کرد: گرچه ارتباط چشمی در مواردی ممکن است تا یک ماهگی تکامل کامل یابد ولیکن ارتباط پوست به پوست بین مادر و بچه از بدو تولد تکامل یافته است و باید بچه بلافاصله پس از تولد به مدت نیم ساعت روی تنه مادر دراز بکشد و از پستان مادر شیربخورد.

این فوق تخصص نوزادان اظهار کرد: زیرا مادر و بچه هر دو روی هم اثر متقابلی مانند اعتماد به نفس، از بین رفتن ترس از مراقبت و نگهداری نوزاد توسط مادر، آرام بودن و کمتر گریه کردن کاهش اضطراب والدین، دلبستگی بین نوزاد و مادر و غیره دارند.


منبع : yjc.ir
گردآوری گروه کودک اکاایران