خانم ها لطفا توجه کنید!

مصرف قرص ضد بارداری، زنان را باهوش تر می کند.

محققان در یک پژوهش جدید ادعا کرده اند که قرص ضد بارداری نه تنها احتمال حاملگی های ناخواسته را کاهش می دهد بلکه هم چنین زنان را باهوش تر می کند.محققان ادعا کرده اند که قرص های کنترل بارداری به رشد سلولهای خاکستری مغز که برای مهارت های اجتماعی و حافظه مفید و ضروری هستند، کمک می کند.محققان دانشگاه سالزبورگ در اتریش دریافته اند که قرص های ضد بارداری، اندازه قسمت های خاص از مغز زنان را افزایش می دهند، حافظه و مهارتهای اجتماعی را بهبود می بخشند و بخش مکالمه در ذهن را تقویت می کنند.


به گفته محققان، این قرص ها اندازه مغز را تا ۳ درصد بزرگتر می کنند و به این ترتیب عملکرد مغزی بهبود پیدا می کند.محققان در این پژوهش تصاویر با رزولوشن بالا را که از مغزهای زنان در صورت مصرف این قرص ها یا عدم مصرف آنها تهیه شده بود مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند.


پژوهشگران می گویند: هورمونهای جنسی موجود در این قرص ها به طور آشکار تاثیر قابل توجهی روی مغز زنان بر جای می گذارند.


این تحقیق در مجله «تحقیق مغز» منتشر شده است.

منبع:خبرگزارى ایسنا

مصرف <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='قرص ضد بارداری' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/zaieman1/20149851921.html'>قرص ضد بارداری</a></strong>,قرص <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='ضد بارداری' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/zaieman1/20149851921.html'>ضد بارداری</a></strong>,قرص ال دی,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='قرص اچ دی' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/zaieman1/news20177171446317901.html'>قرص اچ دی</a></strong>,بارداری,دوران بارداری,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='جلوگیری از بارداری' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/zaieman1/22750.html'>جلوگیری از بارداری</a></strong>,علائم بارداری,قبل ازبارداری, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='راههای جلوگیری از بارداری' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/zaieman1/22750.html'>راههای جلوگیری از بارداری</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='احتمال بارداری' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/zaieman1/23624.html'>احتمال بارداری</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='نزدیکی در دوران بارداری' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/zaieman1/20149851339.html'>نزدیکی در دوران بارداری</a></strong>,قرص های ضد بارداری,حاملگی,لباس حامتگی,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='دوران حاملگی' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/moraghebat1/'>دوران حاملگی</a></strong>,علائم حاملگی,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='تست حاملگی' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/zaieman1/22753.html'>تست حاملگی</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='جلوگیری از حاملگی' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/zaieman1/22750.html'>جلوگیری از حاملگی</a></strong>,دوران حاملگی,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='قرص ضد حاملگی' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/zaieman1/chaharom41.html'>قرص ضد حاملگی</a></strong>,امکان حاملگی مصرف قرص ضد بارداری,قرص ضد بارداری,قرص ال دی,قرص اچ دی,بارداری,دوران بارداری,جلوگیری از بارداری,علائم بارداری,قبل ازبارداری, راههای جلوگیری از بارداری,احتمال بارداری,نزدیکی در دوران بارداری,قرص های ضد بارداری,حاملگی,لباس حامتگی,دوران حاملگی,علائم حاملگی,تست حاملگی,جلوگیری از حاملگی,دوران حاملگی,قرص ضد حاملگی,امکان حاملگی