یک ارولوژیست با هشدار این نکته که با بالا رفتن سن، هم در مردان و هم در زنان، از قدرت باروری کاسته می شود، گفت: «قبل از ازدواج باید آزمایش بررسی از نظر قدرت باروری جزو آزمایشات گنجانده شوند.»

دکتر محمدرضا صفری نژاد اظهار داشت: «با افزایش سن در مردان، از تعداد و حرکت اسپرم کاسته و به تعداد اسپرم های با شکل غیرطبیعی افزوده می شود. حرکت اسپرم یکی از پارامترهای بسیار مهم در باروری مردان است که با افزایش سن، به ازای هر سال، نیم درصد از تعداد اسپرم های متحرک کاسته می شود. میزان کاهش در تعداد اسپرم های با شکل طبیعی نیز مشابه کاهش در تعداد اسپرم های متحرک است، یعنی هر 20 سال، 10 درصد از تعداد اسپرم های با شکل طبیعی کاسته می شود. حجم منی نیز به میزان 2/0 درصد در سال کاهش می یابد.»

وی با اشاره به اینکه قدرت باروری در مردان و زنان، فقط با بررسی و آزمایش مشخص میشود، افزود: «بنده زوج هایی را داشتم که مدت 10 سال از ازدواجشان می گذشت و در این مدت از اینکه صاحب فرزند شوند، جلوگیری می کردند. معمولاً روش پیشگیری هم، مصرف قرص ضدحاملگی به وسیله خانم بود. بعد از مدتی که زن و شوهر تمایل به فرزنددار شدن داشتند، مشخص می شد که مرد، به صورت مادرزادی نابارور است بنابراین توصیه می شود همه مردان و زنان از نظر اینکه در باروری مشکل دارند یا نه، خودشان را بررسی کنند.»

رییس انجمن علمی سلامت خانواده در ادامه با بیان اینکه همه افراد (چه زن و چه مرد) بر این باورند که هر موقع که اراده کنند صاحب فرزند خواهند شد، درحالی که این باور به هیچ وجه درست نیست، افزود: « زوج هایی در بدو ازدواج، به صورت مادرزادی نابارور هستند منتهی به دلیل پیشگیری از بارداری، از این مسئله غافلند و تا زمانی که ازنظر باروری بررسی نشوند، مشکل مشخص نخواهد شد.»

به گفته این استاد دانشگاه، با توجه به اینکه پرونده های بسیار زیادی از قوه قضائیه در این مورد وجود دارد، توصیه می شود آزمایش بررسی ازنظر قدرت باروری حتماً جزو آزمایش های قبل از ازدواج گنجانده شود.

سلامانه

منبع : hidoctor.ir