این کودک که در دوران جنینی مبتلا به سندرم داون بود و از لحاظ پزشکان باید CVS میشد در کمال تعجب پزشکان بدون هیچ بیماری و سندرمی به دنیا آمد و همه را شگفت زده کرد!

نتیجه سونوگرافی در هفته 12 بارداری در یک زن باردار انگلیسی نشان داده بود که نوزاد او تا احتمال درصد مبتلا به بیماری سندروم داون است و با این بیماری به دنیا خواهد آمد.
گفتنی است، اما این زن با الهام از غریزه مادری خود تصیم گرفت که به بارداری ادامه دهد زیرا احساس می کرد که نوزاد او سالم است.
پزشکان اولین بار پس از بروز تهوع و استفراغ شدید و غیرعادی در این زن و اقامت 6 روزه او در بیمارستان به بیماری سندروم داون در نوزاد مشکوک شده بودند.
اسکن در هفته 12 بارداری وجود مایع اضافی در پشت گردن کودک را نشان داده بود که یکی از علائم اصلی در شناسایی بیماری سندروم داون است.
با وجود توصیه در پزشکی به انجام تست آمینوس برای بررسی مایع رحمی به دلیل احتمال وجود خطر سقط جنین این مادر از انجام آن خودداری کرده و تنها سعی نموده روحیه خود را حفظ کند.
درحال حاضر او صاحب یک فرزند پسر سالم با وزنی طبیعی است و این را مدیون احساس مادرانه خود می داند.
جنین مبتلا به سندرم داون