مراقبت در دوره های مختلف بارداری از اهمیت و رده بندی های خاصی برخوردار است که در زمان خود باید به آنها توجه و رسیدگی کرد تا در نهایت به سلامت مادر و جنین رسید

ناهید خداکرمی با بیان اهمیت مراقبت در بارداری، اظهار داشت: بارداری حدود 40 هفته طول می کشد و به 3 دوره 3 ماهه تقسیم می شود. هدف بیشتر مراقبت های بارداری این است که اگر روند غیر طبیعی در رشد جنین و مادر مشاهده شد، اقدامات به موقع انجام شود.

وی افزود: در واقع فلسفه مراقبت بارداری شناسایی مادران و جنین های پر خطر است و اینکه بتوانیم در نهایت مادر و نوزاد سالمی را به خانواده و جامعه تحویل دهیم.

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: در هر 3 ماهه بارداری مادر یک سری مراقبت ها لازم دارد. در 3 ماهه اول برخی آزمایش های اولیه برای تعیین بیماری های زمینه ای و وضعیت سلامت مادر و جنین یک نوبت سونوگرافی در هفته 11 تا 15 لازم است.

وی ادامه داد: از نظر علمی بیش از یک یا دو مورد سونوگرافی در 3 ماهه اول توصیه نمی شود و انجام آن در این دوره برای تعیین بچه خوره است.

* آزمون های غربالگری در 3 ماهه اول برای چه مادرانی ضروری است

رئیس انجمن علمی مامایی ایران گفت: در 3 ماهه اول و اوایل 3 ماهه دوم آزمون های غربالگری انجام می شود و این آزمون ها برای مادران 35 سال ضروری، اما برای مادران جوان انتخابی است.

* تهوع و استفراغ نشانه های 3 ماهه اول بارداری

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اظهار داشت: تهوع و استفراغ نشانه های بارداری در 3 ماهه اول است که مادر بر اثر آن دچار بی اشتهایی می شود بنابراین بهتر است تحت نظر ماما یا مرکز مشاور مامایی قرار گیرد، هرچند بی اشتهایی در 3 ماهه اول آسیبی به جنین نمی رساند و تنها خطر آن کمبود آب و الکترولیت مادر است.

* مراقبت های بارداری در 3 ماهه دوم

خداکرمی تصریح کرد: زنان در 3 ماهه اول و دوم باید هر ماه به ماما مراجعه کنند و در صورت نیاز به خدمات تخصصی به متخصص زنان ارجاع داده می شوند.

وی تاکید کرد: متخصصان زنان درمان بیماری های مختلف را به عهده دارند و بهتر است زنان برای مشاوره به ماماها مراجعه کنند زیرا آنها فرصت بیشتری دارند.

* آزمایش قند خون و سونوگرافی در 3 ماهه دوم

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اظهار داشت: در 3 ماهه دوم یک نوبت آزمایش قند خون و سونوگرافی کافی است.

* مراقبت بارداری در 3 ماهه سوم

رئیس انجمن علمی مامایی ایران گفت: در 3 ماهه سوم بارداری مادر گودی کمر پیدا می کند و سنگینی رحم ناراحتی هایی برای او ایجاد می کند، بنابراین مراقبت ها در اوایل 3 ماهه سوم بارداری هر دو هفته یکبار می شود و در اواخر بارداری نیز میزان مایع آمنیوتیک، تنفس و وضعیت قرار گرفتن جنین بررسی می شود.

وی افزود : از 36 هفتگی به بعد و در ماه آخر بارداری لازم است مادر هر هفته جهت بررسی سلامت خود و جنین ارزیابی شود تا در صورت نیاز، مداخله های خاص صورت گیرد و ختم بارداری داده شود.

* زمان زایمان توسط مادر مدیریت شود

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی خاطر نشان کرد: در اواخر 3 ماهه سوم توصیه می شود زمان مراجعه به بیمارستان و زایمان توسط مادر مدیریت شود. آب ریزش، خونریزی و 3 درد بیش از 3 ثانیه ای در 10 دقیقه و کاهش حرکت جنین جزو علایم زایمان است ، توصیه می شود مادران مراقب حرکات جنین خود باشند.

منبع : hidoctor.ir