خانم های باردار مراقب باشند در نوشیدن قهوه و مواد کافئین دار زیاده روی نکنند چون با این کار از وزن جنین شان می کاهند

نتایج مطالعه ای نشان داده است مصرف بیش از اندازه قهوه در دوران بارداری، موجب کم وزنی نوزاد در هنگام تولد می شود.

مصرف کافئین زنان باردار باید در حد اعتدال باشد؛ دوز بیش از حد بالای کافئین احتمال کم وزن بودن نوزاد در موقع تولد را افزایش می دهد.

سازمان بهداشت جهانی OMS توصیه کرد: در دوران بارداری حدود 300 میلی گرم کافئین در روز معادل دو یا سه فنجان قهوه مناسب است؛ در حالی که برخی کارشناسان این اندازه را محدودتر کرده اند و می گویند میزان مصرف قهوه برای زنان باردار نباید از 200 میلی گرم بیشتر باشد، زیرا وزن کودک در هنگام تولد کمتر از 2.5 کیلوگرم می شود.

این نتایج در اثر یک متاآنالیز از 15 مطالعه به دست آمده است؛ نتیجه اصلی این است که مصرف کافئین زیاد توسط زنان باردار، احتمال خطر کم وزنی نوزاد در هنگام تولد را افزایش می دهد؛ این تیم محققان اعلام کرد: دو یا سه فنجان قهوه در روز به اندازه کافی کافئین دارد و این در حالی است که در چای و نوشابه نیز کافئین وجود دارد.

دکتر «روزالین پلوچون» گفت: کافئین به سرعت جذب می شود و ممکن است در بافت جنین تجمع کند و با کم وزن شدن نوزاد در هنگام تولد ارتباط دارد؛ البته با این حال گفته نشده است که زنان باردار در طول بارداری از نوشیدن قهوه خودداری کنند اما توصیه به کم نوشیدن آن شده است

منبع : hidoctor.ir