آکاایران: لینارت نیلسون (Lennart Nilsson) دوازده سال از عمر خود را صرف تهیه تصاویری از رشد نوزاد درون رحم کرد. این تصاویر باورنکردنی با استفاده از دوربین های معمولی مجهز به لنز ماکرو و همچنین میکروسکوپ الکترونی گرفته شده است. در این تصاویر مراحل رشد نوزاد از ابتدای لقاح تا کامل شدن جنین و تبدیل به یک نوزاد را می بینیم.
 

آکاایران: رشد نوزاد درون رحم

 
 
 
اسپرم در لوله فالوپ (لوله شیپور رحمی)
 
رشد نوزاد درون رحم -آکارشد نوزاد درون رحم -آکا
 
 
 
تخمک
 
رشد نوزاد درون رحم -آکارشد نوزاد درون رحم -آکا
 
 
 
یه قرار ملاقات… اما نه معمولی!
 
رشد نوزاد درون رحم -آکارشد نوزاد درون رحم -آکا
 
 
 
لوله فالوپ
 
رشد نوزاد درون رحم -آکارشد نوزاد درون رحم -آکا
 
 
 
دو اسپرم در تماس با تخمک
 
رشد نوزاد درون رحم -آکارشد نوزاد درون رحم -آکا
 
 
 
اسپرم برنده!
 
رشد نوزاد درون رحم -آکارشد نوزاد درون رحم -آکا
 
 
 
اسپرم
 
رشد نوزاد درون رحم -آکارشد نوزاد درون رحم -آکا
 
 
 
روز پنجم-ششم
 
رشد نوزاد درون رحم -آکارشد نوزاد درون رحم -آکا
 
 
 
روز هشتم. جنین به دیوار رحم چسبیده است.
 
رشد نوزاد درون رحم -آکارشد نوزاد درون رحم -آکا
 
 
 
مغز جنین شکل می گیرد.
 
رشد نوزاد درون رحم -آکارشد نوزاد درون رحم -آکا
 
 
 
روز ۲۴ام. بعد از ۱۸ روز قلب شروع به شکل گیری می کند. می دانیم که جنین یک ماه هیچ استخوانی ندارد.
 
رشد نوزاد درون رحم -آکارشد نوزاد درون رحم -آکا
 
 
 
4 هفته
 
رشد نوزاد درون رحم -آکارشد نوزاد درون رحم -آکا
 
 
 
4-5 هفته
 
رشد نوزاد درون رحم -آکارشد نوزاد درون رحم -آکا
 
 
 
هفته پنجم: تقریبا ۹ میلی متر. به وضوح صورت جنین با سوراخ چشم و بینی و دهان مشخص است.

رشد نوزاد درون رحم -آکارشد نوزاد درون رحم -آکا
 
 
 
40 روز بعد.
 
رشد نوزاد درون رحم -آکارشد نوزاد درون رحم -آکا
 
 
 
هفته هشتم. جنین به سرعت در کیسه رحمی رشد می کند.
 
رشد نوزاد درون رحم -آکارشد نوزاد درون رحم -آکا
 
 
 
هفته دهم. پلک ها نیمه باز هستند. در روزهای آتی کاملا بسته خواهند شد.
 
رشد نوزاد درون رحم -آکارشد نوزاد درون رحم -آکا
 
 
 
هفته شانزدهم. جنین از دست هایش برای شناخت محیط پیرامونش استفاده می کند.
 
رشد نوزاد درون رحم -آکارشد نوزاد درون رحم -آکا
 
 
 
شبکه ای از رگ های خونی را مشاهده می کنید. در واقع بدن در حال ساخت استخوان است و این رگ ها تغذیه کننده استخوان بدن خواهند بود.
 
رشد نوزاد درون رحم -آکارشد نوزاد درون رحم -آکا
 
 
 
هفته هجدهم. ابعاد تقریبا ۱۴ سانتی متر. اکنون می تواند صدا های بیرون را درک کند.
 
رشد نوزاد درون رحم -آکارشد نوزاد درون رحم -آکا
 
 
 
رشد نوزاد درون رحم -آکارشد نوزاد درون رحم -آکا
 
 
 
هفته بیستم. تقریبا ۲۰ سانتی متر. موهای پشمالویی بر روی سر و صورت نوزاد ایجاد می شود. این موها را با نام لانوگو (lanugo) می شناسند.
 
رشد نوزاد درون رحم -آکارشد نوزاد درون رحم -آکا
 
 
 
هفته بیست و چهارم
 
رشد نوزاد درون رحم -آکارشد نوزاد درون رحم -آکا
 
 
 
رشد نوزاد درون رحم -آکارشد نوزاد درون رحم -آکا
 
 
 
6 ماه بعد. جنین کامل شده و نوزاد آماده ترک رحم می شود. در این زمان جنین به سمت پایین می چرخد تا راحت تر بتواند خارج شود.
 
رشد نوزاد درون رحم -آکارشد نوزاد درون رحم -آکا
 
هفته ۳۶ ام. نوزاد چهار هفته دیگر دنیای بیرون را خواهد دید.

منبع :