آکاایران: آکا ایرانکارشناس  رادیولوژیست گفت در هر بارداری انجام سه سونوگرافی ضروری است.

خانم های باردار که باید در دوران بارداری سونوگرافی را انجام بدهند و از ضرورت های باداری می باشد .دکتر صالحی اولین مرحله سونوگرافی را برای خانم ها در هفته ۶ تا ۱۳ می باشد که در مرحله اول برای در هفته ۶ تا ۱۳ تشخیص وجود بارداری و ضخامت گردن جنین می باشد و مرحله دوم سونوگرافی هم  در هفته ۱۸ تا ۲۲ برای بررسی ناهنجاری های جنین باید مراجعه کرد.

برای مرحله سوم سونوگرافی باید در زمان سه ماهه سوم بارداری باشد که مراجعه آن به دلیل  ارزیابی و بررسی رشد مناسب جنین و مایع آمنیونی می باشد.در بعضی مواقع هم سونوگرافی برای تشخیص متخصص زنان و زایمان مبنی بر کم شدن حرکت جنین یا مشکلات دیگر، انجام سونوگرافی تجویز می شود.

توصیه این پزشک برای خانم های باردار این می باشد که بیش از تاریخ های گفته شده به سونوگرافی مراجعه نکنند و فقط با تجویز پزشک .

منبع :